TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đảng bộ huyện Ba Vì: Những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020
Ngày đăng 05/08/2020 | 17:38  | Lượt xem: 535

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành vào thời điểm đánh dấu một chặng đường phát triển quan trọng của đất nước, Thủ đô và của huyện. Có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Huyện Ba Vì lần thứ XXIII, thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành 04 nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị sô 35 - CT/TW, ngày 30 /5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155 - KH/TU, ngày 08/12/2019 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bài học về phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội (Ảnh biểu quyết thông qua Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025)

 

        5 năm qua, với sự quyết tâm nỗ lực của hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc huyện nhà. Với những kết quả đã đạt được là tiền đề, hành trang quan trọng để Đảng bộ tiếp tục khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo, toàn diện trên các lĩnh vực. Nhìn lại chặng đường 05 năm qua, Đảng bộ cũng rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu đó là:

         Một là: Thường xuyên coi trọng và thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

          Hai là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; xử lý những vụ việc bức xúc, phức tạp đảm bảo kịp thời, linh hoạt và hiệu quả, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

         Ba là: Tích cực phát huy dân chủ, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận hưởng ứng, vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bức xúc phát sinh tại cơ sở.

       Bốn là: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, của Thành phố; kết hợp tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn của cấp trên, sự hợp tác, ủng hộ của các đơn vị bạn, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để phát huy tốt nội lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội của huyện.

        Năm là: Quan tâm làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự đồng thuận, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

                                  Phùng Đăng Hường

Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy

(TH nguồn báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII trình Đại hội)

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1330
Lượt truy cập trong tuần: 20288
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 7603864
Tổng số truy cập: 46083433

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang