TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì tổ chức họp phiên thường kỳ quý IV năm 2018
Ngày đăng 09/01/2019 | 09:30  | Lượt xem: 208

Ngày 08/01/2019, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì đã họp phiên thường kỳ quý IV năm 2018, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hưng – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Ba Vì; đồng chí Hoàng Văn Tứ - Giám đốc NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện là Lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và 31 đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế và nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Ba Vì, đồng thời khẳng định “Năm 2018 với sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ được NHCSXH thành phố Hà Nội và UBND huyện giao”, cụ thể như sau:

- Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đến 31/12/2018 đạt 513 tỷ đồng, tăng 72 tỷ đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng đạt 16,09 %). Trong đó: Nguồn ngân sách huyện chuyển sang ủy thác cho NHCSXH huyện cho vay là 2.259 triệu đồng, tăng 1.012 triệu đồng so với đầu năm.

- Về sử dụng vốn: Tổng dư nợ đến 31/12/2018 đạt 511,7 tỷ đồng với 14 chương trình tín dụng cho 15.393 hộ đang vay, tăng 70,85 tỷ đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng đạt 16,05%), hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018.

- Chất lượng tín dụng: Tổng nợ xấu đến 31/12/2018 là 118,8 triệu đồng, giảm 11,5 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,023%/tổng dư nợ. Trong đó không phát sinh nợ quá hạn, nợ khoanh là 118,8 triệu đồng.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hưng – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao những nỗ lực của NHCSXH huyện, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc phối hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các phòng, ban ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác, NHCSXH huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và thực hiện tốt các nhiệm vụ về tín dụng chính sách năm 2019, với những nội dung chủ yếu sau:

- Tiếp tục quan tâm và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện, UBND cấp xã và  trưởng thôn trong việc quản lý vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

- Bám sát vào chỉ đạo của UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tín dụng chính sách, giúp cho nhân dân hiểu rõ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước và cùng giám sát thực hiện.

- Các phòng, ban ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện các quy trình bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng; tích cực thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch; tập trung đôn đốc xử lý thu hồi nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả nguồn vốn cho vay.

- NHCSXH huyện Ba Vì tích cực khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi, đặc biệt là vốn vay giải quyết việc làm để phối hợp với Phòng Lao động TB&XH, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai cho vay trên địa bàn huyện góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

NHCS huyện Ba Vì

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 202
Tổng số truy cập: 27952105

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang