TIN TỨC - SỰ KIỆN

Huyện Ba Vì: Tập huấn về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 25/11/2021 | 14:29  | Lượt xem: 363

Sáng ngày 25/11/2021, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện đã tổ chức Khai giảng Lớp tập huấn Nghiệp vụ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

Đến dự lễ khai giảng tại điểm cầu Huyện ủy Ba Vì có đồng chí Lê Đình Nghĩa – Nguyên Vụ trưởng vụ Tôn giáo – Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên BTV - Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Phó Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện; các đồng chí trong ban chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện, trưởng ban chỉ đạo Quy chế dân chủ các Đảng bộ, chi bộ cơ quan trung tâm huyện, Ban Dân vận Huyện ủy và Trung tâm chính trị huyện. Tại điểm cầu 31 xã thị trấn đại biều là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các xã thị trấn, các chi đảng bộ trực thuộc trên địa bàn với tổng số có 445 đại biểu tham dự.

 Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên BTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đã nhấn mạnh: Trong những năm qua Ban thường vụ Huyện ủy Ba vì đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đạt được kết quả tích cực, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân được nâng lên.Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tạo đồng thuận và bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội, phát huy tốt hơn quyền làm chủ, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân trong huyện đối với hệ thống chính trị các cấp và thực sự trở thành động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc tổ chức tập huấn nội dung về Quy chế dân chủ nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ của huyện và cơ sở nắm vững nội dung cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên cơ sở đó để vận dụng chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.  

 Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên BTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn

    Lớp tập huấn đã được nghe đồng chí Lê Đình Nghĩa – Nguyên Vụ trưởng vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, đặc biệt là Pháp lệnh số 34/2007/PL – UBTVQH 11 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Các đồng chí trong thành phần lớp tập huấn ở tại điểm cầu của huyện và ở các xã, thị trấn đã nghiêm túc tập trung tiếp thu các nội dung của lớp tập huấn. Phát biểu bế mạc lớp tập huấn đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, UVTV, Trưởng Ban dân vận huyện ủy đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở các nội dung đã được tập huấn, tiếp tục nghiên cứu nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các văn bản  chỉ đạo của Thành phố và của huyện để vận dụng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận và phát huy hơn nữa quyền làm chủ,  sức mạnh của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị  trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Lê Đình Nghĩa – Nguyên Vụ trưởng vụ Tôn giáo – Ban Dân vận Trung ương được mời làm báo cáo viên tại hội nghị

Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội  tại địa phương và xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Đông đảo đại biểu tại điểm cầu Huyện ủy và điểm cầu 31 xã thị trấn tham dự hội nghị tập huấn

Khuất Duyên

Thông kê truy cập

Đang online: 249
Lượt truy cập trong tuần: 19275
Lượt truy cập trong tháng: 56695
Lượt truy cập trong năm: 7098759
Tổng số truy cập: 54328650

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang