TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025: Nỗ lực xây dựng huyện Ba Vì phát triển nhanh, bền vững.
Ngày đăng 31/07/2020 | 09:03  | Lượt xem: 533

Trong 3 ngày 28, 29 và 30/07/2020, Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 41 đồng chí. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên đầu tiên và bầu 13 thành viên vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Với số phiếu đạt 100%, ông Dương Cao Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội đã Quyết nghị thông qua dự thảo các báo trình Đại hội: Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020, khẳng định những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII bằng nhiều chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Với số phiếu đạt 100%, ông Dương Cao Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả nổi bật thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của huyện trong nhiệm kỳ 2015- 2020:

- Tổng huy động vốn đầu tư xã hội đạt 31.500 tỷ đồng, đạt 107,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

- Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm trên địa bàn huyện đạt 1.359 tỷ đồng, đạt 179%.

- Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 174 triệu đồng, vượt 54 triệu đồng so với mục tiêu đề ra.

- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 85%, vượt 35% so với mục tiêu đề ra.

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 92%, vượt mục tiêu 85-90%.

- Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 88%, vượt 2% so với mục tiêu; 85,4% số làng được công nhận “Làng văn hóa”, vượt 28,5%.

- Tạo việc làm mới cho 18.890 lao động; tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 50,3%, vượt chỉ tiêu đề ra.

- Số lượng khách du lịch đến Ba Vì tăng qua hằng năm. Riêng năm 2019, ngành Du lịch huyện đón 3 triệu lượt khách, doanh thu đạt 400 tỷ đồng.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,96%, vượt mục tiêu đề ra 2%.

- Đến năm 2020, đã cấp mới 6.706 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đạt tỷ lệ 99,53%, vượt mục tiêu Đại hội (94,8%); cấp 40.219 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đạt 100% kế hoạch.

- Kết nạp 2.386 đảng viên mới, đạt 106% mục tiêu đề ra. 

 Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Ba Vì đề ra mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ trong tâm phát triển huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng nông thôn mới đồng bộ, phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, vai trò của MTTQ và các đoàn thể; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu Ba Vì trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.

                          

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 41 đồng chí

Một số chỉ tiêu chính:

Về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021- 2025 đạt từ 10,3% trở lên. Trong đó: ngành nông nghiệp tăng 6,5% dịch vụ tăng 11,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,5%.

- Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ 59,2%; nông nghiệp 22,4%; công nghiệp - xây dựng 18,4%.

- Thu nhập bình quân: 72 triệu đồng/người/năm.

- Tốc độ tăng năng suất lao động 7%/ năm.

Về văn hóa- xã hội:

- Tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%, huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 20%.

- Tỷ lệ làng văn hóa đạt 90%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%.

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn đạt chuẩn quốc gia: 80%.

- Tỷ lệ 8 bác sỹ/vạn dân; 17 giường bệnh/vạn dân. Duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; lao động có chứng chỉ, bằng cấp đạt 55%.

- Tỷ lệ lao động thất nghiệp còn dưới 2%.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Về đô thị, môi trường:

- Tỷ lệ đô thị hóa 0,6%; tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu: 100%.

- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%.

- Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 100%; Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt 100%.

Về xây dựng Đảng:

- Số đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 300 đảng viên trở lên. Hằng năm có từ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Phấn đấu hằng năm Đảng bộ huyện đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Đại hội đã xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

                           

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2020- 2025

03 khâu đột phá:

- Tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài huyện để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng đồng bộ.

- Tập trung cải cách hành chính; trọng tâm là nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ.

05 nhiệm vụ chủ yếu:

- Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - nông nghiệp - công nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

- Tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; thực hiện có hiệu quả công tác GPMB các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch.

- Đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường học chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

- Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, vai trò của MTTQ và các đoàn thể. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển huyện Ba Vì.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020- 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, xây dựng huyện Ba Vì ngày càng phát triển bền vững, đạt huyện nông thôn mới./.

Lê Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 575
Lượt truy cập trong tuần: 43899
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 7627475
Tổng số truy cập: 46107044

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang