TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công điện về tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” - iHaNoi
Ngày đăng 06/07/2024 | 08:18  | Lượt xem: 392

HNP – Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 05/7/2024 về tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” – iHaNoi.

Theo đó, với mục tiêu “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm”, nhằm minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để trực tiếp thụ hưởng những thành quả của Đề án 06 Chính phủ mang lại và tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Chính quyền Thủ đô. Phấn đấu là địa phương đi đầu trong 2 công cuộc đổi mới và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và giữ thứ hạng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố Hà Nội. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:
 
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã/xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội  
 
Tập trung chỉ đạo và quán triệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý hoàn thành trước ngày 30/7/2024.
 
Chỉ đạo, quán triệt và phân công đầu mối các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc giải quyết triệt để các phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định.
 
Chỉ đạo các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở, Đoàn thanh niên triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng iHaNoi; phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân trên địa bàn biết, cài đặt, tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi; thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về lợi ích mang lại của ứng dụng iHaNoi với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". 
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc thành phố Hà Nội tham mưu cho UBND Thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cảnh báo thường xuyên (tối thiểu 03 ngày 01 tin), đột xuất tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo thẩm quyền, lĩnh vực quản lý đảm bảo kịp thời, chính xác và bảo vệ quyền lợi, tạo sự đồng thuận của người dân Thủ đô qua tiện tích “Truyền thông, cảnh báo” trên ứng dụng iHaNoi đã được giao triển khai thực hiện theo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi).
 
2. Công an Thành phố tập trung huy động tối đa lực lượng phối hợp Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường thị trấn, các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng triển khai đến người dân biết, thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên nền tảng ứng dụng iHaNoi. 
 
3. Văn phòng UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết và huy động tối đa lực lượng phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, UBND các cấp và các lực lượng hỗ trợ có liên quan trong việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng; tiếp nhận hỗ trợ công dân khai thác, sử dụng ứng dụng iHaNoi qua Tổng đài 1022 - nhánh số 8.
Phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc vận hành, sử dụng, khai thác ứng dụng iHanoi; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung các tiện ích hữu ích cho người dân. 
 
4. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đảm bảo các điều kiện, duy trì và vận hành hạ tầng kỹ thuật dùng chung phục vụ ứng dụng iHaNoi, tổng đài 1022 - nhánh số 8 hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn và an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo Tổ Chuyển đổi số cộng đồng nêu cao tinh thần, trách nhiệm tập trung tuyên truyền, hướng dẫn việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản iHanoi. 
 
5. Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của iHanoi trong kế hoạch chuyển đổi số của Thành phố đến toàn thể giáo viên, học sinh cấp THCS trở lên bằng nhiều hình thức phù hợp.
 
6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về tính tiện lợi, lợi ích của ứng dụng iHaNoi đến các công nhân, người lao động tại các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, hướng dẫn công nhân, người lao động biết, cài đặt và tạo tại khoản sử dụng trên ứng dụng iHanoi. 
 
7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình: tiếp nhận; phân công xử lý; xử lý các phản ánh, kiến nghị; chất lượng xử lý các phản ánh, kiến nghị tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố trên ứng dụng iHanoi; đưa bổ sung tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) đối với các cấp, các ngành trong Thành phố. 
 
8.  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp xã, các tổ công tác 06 tại thôn, tổ dân phố huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng Công an, Đoàn thanh niên tại cơ sở và Doanh nghiệp, các trường Cao đẳng, Đại học sinh hoạt trên địa bàn để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cài đặt, mở tài khoản trên ứng dụng iHaNoi cho người dân, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật); đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 15/09/2024.
 
9. Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ và tham gia hoạt động tương tác trực tuyến với chính quyền các cấp qua nền tảng ứng dụng iHaNoi. 
 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực của thanh niên, hỗ trợ chính quyền các cấp và Nhân dân trong triển khai thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng iHaNoi; phối hợp, tăng cường cử các Đoàn viên tham gia tình nguyện, hỗ trợ người dân dân khai thác, sử dụng ứng dụng iHaNoi qua Tổng đài 1022 - nhánh số 8.
 
10. Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội đảm bảo duy trì, vận hành tốt ứng dụng iHaNoi hoạt động ổn định 24/7; an toàn, an ninh thông tin theo cấp độ theo quy định đối với ứng dụng iHaNoi. 
 
11. Các Tập đoàn, Doanh nghiệp; Trung tâm thương mại, siêu thị; các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, Đoàn thanh niên cơ sở thông tin, tuyên truyền và triển khai đến toàn bộ viên chức, giáo viên, sinh viên và người lao động… biết  ủng hộ tham gia cài đặt, tạo tài khoản và tăng cường tương tác qua môi trường số với chính quyền các cấp qua ứng dụng iHaNoi. 
 
12. Các cơ quan báo, đài của Trung ương và Thành phố Thường xuyên thông tin tuyên truyền về những tiện ích của ứng dụng iHaNoi bằng nhiều phương thức, loại hình, sinh động, phong phú, thiết thực. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sử dụng hiệu quả các nền tàng số, các kênh tương tác, mạng xã hội. 
 
13. Đề nghị Nhân dân Thủ đô tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và đồng lòng cùng Chính quyền thành phố Hà Nội xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trong tiến trình chuyển đổi số, tạo phong cách làm việc mới khoa học, hiệu quả, xây dựng Thành phố xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bao trùm và bền vững với quyết tâm xây dựng "Chính quyền số - Chính quyền phục vụ", "Doanh nghiệp số - Doanh nghiệp cống hiến", "Xã hội số - Xã hội niềm tin" với "Tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu", "Tư duy Thủ đô và hành động của Hà Nội". 
 
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này.

Như Hoa

(Nguồn: https://hanoi.gov.vn/)

 

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang