TIN TỨC - SỰ KIỆN

Huyện Ba Vì hoàn thành lấy phiếu ý kiến Nhân dân về việc sát nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với xã Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương với tỷ lệ đồng thuận cao
Ngày đăng 30/03/2024 | 20:20  | Lượt xem: 941

Ngày 30/3/2024, Huyện Ba Vì đã tổ chức lấy phiếu ý kiến nhân dân về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với xã Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương.

Dự lễ khai mạc tại các điểm lấy phiếu ý kiến nhân dân có đồng chí Phùng Tân Nhị - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Mạnh Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ công tác của huyện theo Thông báo số 856 ngày 26/3/2024 của Huyện ủy và Quyết định số 1116, ngày 26/3/2024 của UBND huyện.

Đ/c Phùng Tân Nhị - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Lễ khai mạc

Đ/c Đỗ Mạnh Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí BCĐ, thành viên tổ giúp việc BCĐ dự khai mạc Hội nghị lấy phiếu ý kiến sáp nhập địa giới hành chính 3 xã Châu Sơn, Phú Phương, Tản Hồng tại xã Tản Hồng

Đ/c Trần Quang Khuyên –UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí BCĐ, thành viên tổ giúp việc BCĐ dự khai mạc Hội nghị lấy phiếu ý kiến sáp nhập địa giới hành chính 3 xã Châu Sơn, Phú Phương, Tản Hồng tại xã Phú Phương

Sắp xếp đơn vị hành chính được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng được Bộ Chính trị (khóa XIII) nêu trong Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội; UBND huyện đã xây dựng Đề án số 03-ĐA/UBND ngày 19/3/2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Ba Vì giai đoạn 2023 - 2025, theo đó 03 xã Phú Phương, Châu Sơn, Tản Hồng sẽ sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới lấy tên xã Phú Hồng. Để việc sắp xếp diễn ra thuận lợi, đảm bảo dân chủ, đúng trình tự thủ tục cũng như các quy định pháp luật cần có sự đồng thuận, nhất trí từ cử tri cũng như các tầng lớp nhân dân. Do vậy, những ngày qua, Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ huyện và các xã Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương sáp nhập. Phát huy vai trò của các thành viên tổ giúp việc các thôn, khu dân cư trong tuyên truyền, lấy phiếu ý kiến nhân dân. Căn cứ nội dung việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp đảm bảo điều kiện độ tuổi: từ đủ 18 tuổi trở lên và thống kê đầy đủ tổng số cử tri, số cử tri có mặt tại địa phương, và cử tri vắng mặt, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Cử tri xã Châu Sơn tham gia bỏ phiếu ý kiến sáp nhập địa giới hành chính 03 xã Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương:

Tại xã Châu Sơn, công tác niêm yết danh sách công khai của 3.320 cử tri  được thực hiện những ngày qua. Cử tri trong xã Châu Sơn thực hiện bỏ phiếu tại 04 điểm gồm: Hội trường HĐND - UBND xã, Nhà văn hóa 02 thôn và điểm trường Mầm non. Để đảm bảo việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri diễn ra thuận lợi, đúng quy định, xã Châu Sơn đã phát huy cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong trong tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức nhân dân, đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Đến 12h30 phút, 100% cử tri xã Châu Sơn đã tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ đồng ý đạt sáp nhập xã là 98,91%; cử tri đồng ý đặt tên xã Phú Hồng là 98,27%.

Xã Phú Phương có tỷ lệ cử tri đồng ý cao nhất về việc lấy ý kiến sáp nhập địa giới hành chính 3 xã Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương

Tại xã Phú Phương, ngay từ sáng sớm, các tổ lấy phiếu ý kiến cử tri đã có mặt đông đủ, tổ chức lễ khai mạc. Song song với việc thực hiện lấy phiếu tại 02 điểm nhà văn hóa thôn, các tổ công tác của xã cũng tiến hành đến các hộ gia đình lấy phiếu ý kiến cử tri đảm bảo đúng quy định. Toàn xã có 1.424 hộ dân, 4.617 cử tri, tham gia bỏ phiếu. Đến 14h30 phút, xã Phú Phương đã có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ đồng ý đạt sáp nhập xã là 99,99%; cử tri đồng ý đặt tên xã Phú Hồng là 99,99%.

Cử tri xã Tản Hồng tham gia bỏ phiếu ý kiến sáp nhập địa giới hành chính 03 xã Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương

Ghi nhận trong ngày lấy phiếu ý kiến, tại xã Tản Hồng, với 07 điểm lấy phiếu ý kiến nhân dân, 3.289 hộ gia đình, trên 9.394 cử tri. Ngay sau lễ khai mạc tại UBND xã, các điểm bỏ phiếu tại 7 nhà văn hóa thôn đã có cử tri đến bỏ phiếu, với các cử tri bận việc, sức khỏe yếu các tổ công tác của xã, thôn đã tới tận các gia đình gửi phiếu để cử tri thực hiện bỏ phiếu. Xã Tản Hồng hoàn thành việc lấy phiếu ý kiến cử tri lúc 18h30 phút, toàn xã đã có 100% cử tri tham gia ý kiến, tỷ lệ đồng ý đạt sáp nhập xã là 94,5%; cử tri đồng ý đặt tên xã Phú Hồng là 93,4%.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025 theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Theo lộ trình, huyện Ba Vì thực hiện sắp xếp 3 đơn vị gồm: xã Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương  thành một đơn vị hành chính mới. Việc sáp nhập 03 xã Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương có vị trí địa lý thuận lợi; có sự tương đồng về phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa, sinh hoạt của người dân. Vì vậy, sau khi sáp nhập sẽ có tác động tích cực đến việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, nhằm mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, thuận lợi cho địa phương trong việc hoạch định các định hướng phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư; tập trung nguồn lực cũng như triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương, không ngừng bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở  địa phương.

Thông qua việc lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 là thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước để phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về ĐVHC, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững An ninh chính trị -Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Diệu Thu – Văn Minh – Xuân Tuấn 

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang