TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phiên họp Liên ngành giữa NHCSXH huyện Ba Vì với hội đoàn thể cấp huyện Kỳ 2 năm 2019
Ngày đăng 19/03/2019 | 08:00  | Lượt xem: 739

Ngày 18/3/2019, tại Hội trường Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì, Liên ngành giữa NHCSXH huyện Ba Vì và 4 Hội đoàn thể cấp huyện đã tổ chức họp giao ban phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động cho vay ủy thác tháng 1, 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, 4 năm 2019.

            Tham dự phiên họp có Lãnh đạo và đồng chí cán bộ chuyên trách công tác vay vốn tín dụng chính sách của 4 Hội đoàn thể, Lãnh đạo và cán bộ tín dụng của NHCSXH huyện. Chủ trì phiên họp là đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Phó Giám đốc NHCSXH huyện Ba Vì.

            Liên ngành NHCSXH huyện Ba Vì - Hội đoàn thể huyện thảo luận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý vốn ủy thác trong thời gian qua, cụ thể: Đến 28/02/2019, dư nợ ủy thác thông qua các Hội đoàn thể là 513,2 tỷ đồng với 15.283 hộ vay vốn, tăng 1,5 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 99.8%/ tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn huyện. Doanh số cho vay đạt 14,2 tỷ đồng, với 1.627 lượt hộ được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 12,7 tỷ đồng. Công tác uỷ thác được thực hiện thông qua 101 hội đoàn thể cấp xã, thị trấn, 464 tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

            Chất lượng tín dụng ủy thác trên địa bàn huyện được duy trì ổn định, công tác xử lý nợ đến hạn kịp thời, không có nợ quá hạn phát sinh. Toàn huyện có 117,2 triệu đồng nợ khoanh giảm 01 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 0.023% tổng dư nợ toàn huyện.

            Hoạt động ủy thác tại cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình vay vốn. Công tác tuyên truyền tại cơ sở được nâng cao từ đó giúp người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa của tín dụng chính sách.

            Để thực hiện tốt hơn nữa hoạt động ủy thác vay vốn trong thời gian tới Liên ngành cũng thống nhất thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

            Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương đảng vể “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách”. Bám sát chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện để thực hiện tốt công tác quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay.

            Liên ngành chỉ đạo các Hội đoàn thể cấp xã thực hiện đôn đốc nợ đến hạn, tổ chức bình xét cho vay quay vòng vốn thu hồi và cho vay theo chỉ tiêu tăng trưởng mới trên 50 tỷ đồng các chương trình tín dụng chính sách đảm bảo đạt kế hoạch được giao. Tuyên truyền thực hiện các chính sách mới như nâng mức cho vay đối với Hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo lên 100 triệu đồng; Cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ đối với 07 xã miền núi trên địa bàn huyện.

           Tiếp tục công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV đảm bảo 100% các tổ TK&VV xếp loại tốt. Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2019 cho khoảng 2.406 cán bộ các cấp Hội đoàn thể và Ban Quản lý tổ TK&VV.

           Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động ủy thác tại cơ sở theo kế hoạch đã xây dựng, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai sót chưa đúng quy định.

         Việc Liên ngành NHCSXH huyện và Hội đoàn thể thực hiện tốt công tác uỷ thác cho vay sẽ  đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1397
Tổng số truy cập: 36161845

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang