TIN TỨC - SỰ KIỆN

V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng

Ngày đăng 08/09/2016 | 05:38  | Lượt xem: 2240
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng

Quyết định về việc công khai danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện Ba Vì

Ngày đăng 07/09/2016 | 10:40  | Lượt xem: 308
Quyết định về việc công khai danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện Ba Vì

Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ tài chính

Ngày đăng 06/09/2016 | 12:11  | Lượt xem: 2421
Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ tài chính

Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng

Ngày đăng 06/09/2016 | 10:40  | Lượt xem: 2224
Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng

Triển khai Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngày đăng 06/09/2016 | 08:36  | Lượt xem: 2341
Triển khai Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

UBND huyện Ba Vì triển khai thực hiện “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020”

Ngày đăng 29/08/2016 | 11:32  | Lượt xem: 195
UBND huyện Ba Vì triển khai thực hiện “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020”

Huyện Ba Vì: Triển khai kế hoạch Luật thi hành giam giữ, tạm giam trên địa bàn huyện

Ngày đăng 29/08/2016 | 08:51  | Lượt xem: 2221
Huyện Ba Vì: Triển khai kế hoạch Luật thi hành giam giữ, tạm giam trên địa bàn huyện

Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 23/08/2016 | 10:09  | Lượt xem: 186
Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Ba Vì

Chi cục Thuế Ba Vì thực hiện tốt công tác văn hóa – văn minh công sở

Ngày đăng 19/08/2016 | 04:22  | Lượt xem: 290
Chi cục Thuế Ba Vì thực hiện tốt công tác văn hóa – văn minh công sở

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện Ba Vì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 19/08/2016 | 01:00  | Lượt xem: 66
Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện Ba Vì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

Ngày đăng 16/08/2016 | 10:40  | Lượt xem: 2219
Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Ngày đăng 16/08/2016 | 10:04  | Lượt xem: 2219
Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Ngày đăng 16/08/2016 | 10:01  | Lượt xem: 5232
Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức...

Có 05 đối tượng được điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của huyện Ba Vì năm 2016

Ngày đăng 06/08/2016 | 03:13  | Lượt xem: 207
Có 05 đối tượng được điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của huyện Ba Vì năm 2016

Đảng bộ cơ quan UBND huyện – Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác CCHC giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng 02/08/2016 | 08:19  | Lượt xem: 205
Đảng bộ cơ quan UBND huyện – Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác CCHC giai đoạn 2015-2020

Điểm cầu huyện Ba Vì dự Lễ khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường của Thành phố

Ngày đăng 31/07/2016 | 05:06  | Lượt xem: 212
Điểm cầu huyện Ba Vì dự Lễ khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường của Thành phố

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện Ba Vì

Ngày đăng 12/07/2016 | 09:54  | Lượt xem: 184
Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện Ba Vì

Nhìn lại 5 năm phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Vì và định hướng 5 năm tới

Ngày đăng 11/07/2016 | 10:45  | Lượt xem: 697
Nhìn lại 5 năm phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Vì và định hướng 5 năm tới

Du lịch Ba Vì hút hơn 1 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng 22/06/2016 | 02:33  | Lượt xem: 715
Du lịch Ba Vì hút hơn 1 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2016

Du lịch Ba Vì hoàn toàn có thể biến tiềm năng thành bức tranh hiện thực

Ngày đăng 02/06/2016 | 03:11  | Lượt xem: 418
Du lịch Ba Vì hoàn toàn có thể biến tiềm năng thành bức tranh hiện thực

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 724
Lượt truy cập trong tuần: 131055
Lượt truy cập trong tháng: 771335
Lượt truy cập trong năm: 771335
Tổng số truy cập: 39250904

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang