TỔ CHỨC XÃ HỘI

HỘI CỰU GIÁO CHỨC
Ngày đăng 11/07/2018 | 20:32  | Lượt xem: 8523

HỘI CỰU GIÁO CHỨC

I. Chức năng, nhiệm vụ:

 

Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người trước đây là nhà giáo, cán bộ, công nhân, nhân viên trong tất cả các trường học, các cơ sở và cơ quan quản lý Giáo dục - Đào tạo hiện nay đang cư trú tại huyện Ba Vì.

 

II. Nhiệm vụ:

 

      - Tập hợp, đoàn kết và đại diện cho tất cả giáo chức trong huyện phát huy tiềm năng, trí tuệ hội viên tham gia vào các hoạt động giáo dục theo khả năng và điều kiện cho phép.

 

      - Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội viên, tạo điều kiện để các cựu giáo chức tiếp tục giao lưu tình cảm nghề nghiệp, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần, vật chất tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của giáo chức Việt Nam nói chung và huyện Ba Vì nói riêng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

 

III. Thông tin liên hệ:

 

1.      Email: giaochucbavi@gmail.com

 

2.      Điện thoại CQ:

 

3.      Danh sách chủ tịch, phó chủ tịch hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Phùng Quang Vinh

Chủ tịch

0433.961.960

0974.148.873

2

Phùng Minh Hoạt

Phó chủ tịch

 

01642.485.687