TỔ CHỨC XÃ HỘI

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Ngày đăng 11/07/2018 | 20:31  | Lượt xem: 7235

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

I. Chức năng:

 

           - Tổ chức thực hiện chỉ thị nghị quyết của cấp trên, chỉ đạo triển khai các chương trình hoạt động của Hội, xem xét, kết nạp thành viên mới.

 

 

II. Nhiệm vụ:

 

          - Xây dựng chương trình và kế hoạch của Hội;

 

-    Hội có con dấu đại diện pháp nhân của Hội điều hành và chịu trách nhiệm của Hội trước pháp luật, xem xét khen thưởng và xử lý vi phạm.

 

 

III. Thông tin liên hệ:

 

1.      Email: daotuanbavi@gmail.com

 

2.      Điện thoại CQ:

 

3.      Danh sách chủ tịch, phó chủ tịch hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Đào Văn Tuấn

Chủ tịch

 

0979.316.856

2

Lê Hồng Phong

Phó chủ tịch

 

0167.915.4650

3

Phùng Thị Hậu

Phó chủ tịch

 

0165.679.1195