TỔ CHỨC XÃ HỘI

HỘI NGƯỜI NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM - ĐIÔXIN
Ngày đăng 11/07/2018 | 20:22  | Lượt xem: 7126

HỘI NGƯỜI NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM - ĐIÔXIN

I. Chức năng: 

 

Là một tổ chức xã hội – Hội đoàn kết tập hợp các nạn nhân bị tổn thương bởi chất độc hóa học là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các tầng lớp nhân dân Việt Nam tự nguyện tham gia khắc phụ hậu quả chất độc da cam Điôxin nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Vì lợi ích của những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

 

II. Nhiệm vụ:

 

          Vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam ta “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, đùm bọc thương yêu giúp đỡ các nạn nhân về tinh thần vật chất, nhằm xoa dịu vượt qua đau đớn về thể xác, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, khuyến khích nạn nhân chiến thắng bệnh tật, nuôi dưỡng tin thần lạc quan để tiếp tục cống hiến và sống hòa nhập có ích cho xã hội.

 

          Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân da cam Việt Nam.

 

          Đại diện cho nạn nhân chất độc da cam/điôxin quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đấu tranh buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc do họ gây ra.

 

 

III. Thông tin liên hệ:

 

1.      Email: hnncddcdioxinbavi@gmail.com

 

2.      Điện thoại CQ:

 

3.      Danh sách chủ tịch, phó chủ tịch hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Dương Văn Đê

Chủ tịch

 

0982.863.788

2

Lê Tiến Chúc

Phó Chủ tịch

 

0972.044.958