TỔ CHỨC XÃ HỘI

HỘI ĐÔNG Y
Ngày đăng 11/07/2018 | 20:25  | Lượt xem: 9025

HỘI ĐÔNG Y

I. Chức năng:

 

Là một tổ chức xã hội hoạt động trên phạm vi cả nước, Vận động, tập hợp, giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề đông y, đông dược. Động viên mọi người đoàn kế mang hết tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

 

II. Nhiệm vụ:

 

- Xây dựng tổ chức hội trên các mặt: Truyền bá y thuật của nền đông y Việt Nam.

 

- Tổ chức khám chữa bệnh bằng đông y và các bài thuốc gia truyền để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo quy định của pháp luật.

 

- Tổ chức, tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ lương y dược theo quy định của pháp luật.

 

- Vận động, khuyến khích người có bài thuốc gia truyền chữa bệnh có hiệu quả, truyền lại cho con cháu, cống hiến cho Nhà nước hoặc cho Hội để bảo tồn và phát huy mặt tích cực của bài thuốc, tránh thất truyền.

 

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên để nâng cao trình độ nhằm phục vụ tốt sức khỏe của nhân dân.

 

- Tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong xây dựng chế độ chính sách, pháp luật nhằm bảo tồn phát triển nền đông y, đông dược Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 

- Mở rộng phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế của Hội về đông y, đông dược theo quy định của pháp luật.

 

- Xác định khả năng chuyên môn của người hành nghề đông y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền theo quy định của pháp luật để cơ quan chức năng cấp giấy phép hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

 

- Tạo điều kiện cho hội viên hành nghề, truyền nghề đông y, đông dược theo Điều lệ của Hội và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

 

- Bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của hội viên.

 

- Tổ chức hướng dẫn hoạt động đông y, đông dược của hội viên trong phạm vi cả nước.

 

- Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên môn có trình độ chuyên sâu theo chương trình của TW Hội Đông y Việt Nam thống nhất trong cả nước cho hội viên theo quy định của pháp luật.

 

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

 

- Sưu tầm, thừa kế ứng dụng các môn thuốc hay, bài thuốc quý có hiệu quả, tổ chức nuôi trồng, thu hái và bào chữa thuốc để sử dụng.

 

- Tổng kết kinh nghiệm chuyên môn, nghiên cứu khoa học kết hợp đông y với tây y để chữa bệnh cho nhân dân.

 

 

III. Thông tin liên hệ:

 

1.      Email:

 

2.      Điện thoại CQ: 0433.863.426

 

3.      Danh sách chủ tịch, phó chủ tịch hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Nguyễn Thị Minh

Chủ tịch

 

0982.863.426

2

Nguyễn Danh Quang

Phó chủ tịch

 

0985.911.055

3

Nguyễn Huy Kiền

Phó chủ tịch

 

0915.221.428