TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số lượng, danh sách phiếu đăng ký xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục huyện Ba Vì năm 2020 (tính đến ngày 16/6/2020)
Ngày đăng 16/06/2020 | 17:32  | Lượt xem: 849

Thông báo số 1105/TB-UBND