TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Ngày pháp luật Việt Nam; Tổng kết cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015; Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2018

Ngày đăng 09/11/2018 | 04:30  | Lượt xem: 150
Ngày 09/11/2018, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Tổng kết cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm...

Sở Tư pháp kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/10/2015 | 04:49  | Lượt xem: 49
Sở Tư pháp kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại huyện Ba Vì

Triển khai Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh"

Ngày đăng 24/05/2016 | 04:50  | Lượt xem: 47
Triển khai Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh"

Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Ngày đăng 16/08/2016 | 10:01  | Lượt xem: 45
Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức...

Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Ngày đăng 16/08/2016 | 10:04  | Lượt xem: 44
Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

Ngày đăng 16/08/2016 | 10:40  | Lượt xem: 52
Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

Huyện Ba Vì: Triển khai kế hoạch Luật thi hành giam giữ, tạm giam trên địa bàn huyện

Ngày đăng 29/08/2016 | 08:51  | Lượt xem: 36
Huyện Ba Vì: Triển khai kế hoạch Luật thi hành giam giữ, tạm giam trên địa bàn huyện

Triển khai Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngày đăng 06/09/2016 | 08:36  | Lượt xem: 30
Triển khai Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng

Ngày đăng 06/09/2016 | 10:40  | Lượt xem: 40
Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng

Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ tài chính

Ngày đăng 06/09/2016 | 12:11  | Lượt xem: 40
Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ tài chính

V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng

Ngày đăng 08/09/2016 | 05:38  | Lượt xem: 33
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng

Nghị định số 136/2016/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày đăng 22/09/2016 | 09:43  | Lượt xem: 28
Nghị định số 136/2016/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở...

Thực hiện Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ KH&ĐT

Ngày đăng 28/09/2016 | 03:14  | Lượt xem: 37
Thực hiện Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ KH&ĐT

Triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Ngày đăng 28/09/2016 | 03:44  | Lượt xem: 35
Triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND của UBND Thành phố Ban hành quy chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Ngày đăng 29/09/2016 | 10:04  | Lượt xem: 34
Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND của UBND Thành phố Ban hành quy chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Thực hiện Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

Ngày đăng 03/10/2016 | 09:42  | Lượt xem: 34
Thực hiện Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ năm 2016

Ngày đăng 20/10/2016 | 10:47  | Lượt xem: 38
Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ năm 2016

Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

Ngày đăng 24/10/2016 | 04:31  | Lượt xem: 36
Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

Ngày đăng 24/10/2016 | 04:39  | Lượt xem: 37
Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày đăng 01/11/2016 | 09:27  | Lượt xem: 40
Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 217
Tổng số truy cập: 27629736

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang