TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người cao tuổi thông qua Ngân hàng CSXH
Ngày đăng 23/09/2019 | 16:44  | Lượt xem: 587

Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 5911/NHCS-TDSV ngày 12/8/2019 hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người cao tuổi.

Thực hiện Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương khen thưởng người cao tuổi. Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 5911/NHCS-TDSV ngày 12/8/2019 hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người cao tuổi.

Người cao tuổi được vay vốn từ ngân hàng CSXH

Theo đó, Đối với nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ - CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ thì Người  cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên trực tiếp sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu vay vốn được xem xét vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại NHCSXH. Về mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay, điều kiện bảo đảm tiền vay; quy trình, thủ tục vay vốn thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (Hiện nay mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng/ 1 lao động với lãi suất 6,6%/năm thời hạn tối đa 5 năm).

Đối với nguồn vốn Ngân sách địa phương (thành phố, quận, huyện) uỷ thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thì Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên là người nghèo hoặc các đối tượng chính sách khác theo quy định của địa phương trực tiếp sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo được xem xét cho vay ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương theo quy định tại thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/2/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mức  cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục  cho vay, bảo đảm tiền vay (nếu có) thực hiện theo quy chế của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH (Hiện nay mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng/ 1 lao động với lãi suất 6,6%/năm).

Như vậy Người cao tuổi cũng có thể vay vốn tín dụng ưu đãi từ 2 nguồn vốn thông qua NHCSXH để đầu tư phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống. Đây là chính sách tín dụng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Người cao tuổi giúp người cao tuổi có điều kiện tự lao động nuôi sống bản thân và tiếp tục đóng góp công sức của mình đối với sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Đăng Toàn

(NHCSXH huyện)

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1166
Lượt truy cập trong tuần: 65659
Lượt truy cập trong tháng: 339283
Lượt truy cập trong năm: 6573950
Tổng số truy cập: 45053519

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang