TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Huyện Ba Vì: Triển khai kế hoạch Luật thi hành giam giữ, tạm giam trên địa bàn huyện
Ngày đăng 29/08/2016 | 08:51  | Lượt xem: 2293

Huyện Ba Vì: Triển khai kế hoạch Luật thi hành giam giữ, tạm giam trên địa bàn huyện

UBND huyện Ba Vì đã có kế hoạch triển khai Luật thi hành giam giữ, tạm giam trên địa bàn huyện.

Theo đó với mục đích phổ biến sâu rộng Luật thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sỹ làm công tác tạm giam, tạm giữ, điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán trên địa bàn nắm vững những nội dung cơ bản của Luật thi hành tạm giam, tạm giữ vào thực tế cuộc sống. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật này, đảm bảo kịp thời đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Về yêu cầu, việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thi hành luật.

Các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc. tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ thi hành Luật này trên địa bàn huyện. Nội dung và tiến độ triển khai, UBND huyện giao các phòng ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn cần tập trung vào một số nội dung khi triển khai thi hành Luật là: Tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, tham gia ý kiến xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật…

Trên cơ sở các nội dung đã được triển khai, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để Luật thi hành tạm giam, tạm giữ đi vào cuộc sống.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 861
Lượt truy cập trong tuần: 22344
Lượt truy cập trong tháng: 164947
Lượt truy cập trong năm: 7104789
Tổng số truy cập: 45584358

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang