TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng
Ngày đăng 06/09/2016 | 10:40  | Lượt xem: 2282

Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng

Thời gian qua Bộ Xây dựng đã ban hành theo thẩm quyền 12 Thông tư năm 2016. Hiện nay, các Thông tư này được đăng tải trên Website của Bộ Xây dựng (http://moc.gov.vn), bao gồm:

1. Thông tư số 11/2016/TT-BXD  ngày 29/6/2016, quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng;

2. Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016, quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
3. Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016, quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;
4. Thông tư  số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về cấp phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;
5. Thông tư  số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về cấp phép xây dựng;
6. Thông tư  số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;
7. Thông tư  số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
8. Thông tư  số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết, dự toán xây dựng công trình;
9. Thông tư  số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở;
10. Thông tư  số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
11. Thông tư  số 21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;
12. Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016, bãn bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
UBND huyện Ba Vì thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1448
Lượt truy cập trong tuần: 33040
Lượt truy cập trong tháng: 259314
Lượt truy cập trong năm: 259314
Tổng số truy cập: 47489205

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang