ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:31  | Lượt xem: 45218

THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG

THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG

1. Đặc điểm tình hình:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Vị trí địa lý: Thị trấn Tây Đằng là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện Ba Vì, Có chợ, bến sông, quốc lộ 32A, tỉnh lộ 413 chạy qua, có nhiều cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Phía Đông giáp xã Chu Minh; Phía Tây giáp xã Vật Lại, phía Nam giáp xã Tiên Phong; phía Bắc giáp xã Phú Châu; Toàn thị trấn có tổng diện tích đất tự nhiên: 1.208,17 ha.

Dân số năm 2017, tổng số có 3.924 hộ , với 16.208 khẩu.

Toàn thị trấn có: 14 thôn, gồm các thôn: Đông, Nam, Đoài, Bắc, Hưng Đạo, Cao Nhang, Cầu Bã, Vân Trai, Lai Bồ, Vân Hồng, Chợ Chàng, Cửa Đình, Phú Mỹ, Đài Hoa. 

- Đặc điểm kinh tế :

Hoạt động kinh tế chủ yếu của thị trấn là dựa vào nông nghiệp nhưng do thị trấn là địa bàn trung tâm của huyện Ba Vì, có chợ Quảng oai, quốc lộ 32A, tỉnh lộ 413 chạy qua và nhiều cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn nên thị trấn có tiềm năng, ưu thế để phát triển ngành nghề kinh doanh dịch vụ.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND thị trấn: Thôn Đông, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Email công vụ: tttd_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email công vụ

1

Nguyễn Đại Lâm

Bí thư ĐU

0912333731

 

2

Nguyễn Hữu Liệu

PBT ĐU - CTHĐND

0974846383

Nguyenhuulieu_hdndbavi@hanoi.gov.vn

3

Phùng Thị Hoàn

PCT HĐND

0987411125

 

4

Đỗ Hữu Hợp

PBT ĐU - CT UBND

0986429226

dohuuhop_bavi@hanoi.gov.vn

5

Nguyễn Đại Hải

PCT UBND

0983896863

 

6

Nguyễn Văn Tùng

PCT UBND

0975520694

 

7

Đinh Công Chung

Trưởng CA

0912060340

 

8

Nguyễn Bá Lâm

CHT Quân sự

01686525495

 

9

Đỗ Thị Thơm

VP - TK

0981364458