LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND

Lịch công tác tuần thứ 31 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 26/7-31/7/2021)

Ngày đăng 26/07/2021 | 04:10  | Lượt xem: 43
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 30 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 19/7-24/7/2021)

Ngày đăng 19/07/2021 | 09:43  | Lượt xem: 94
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 29 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 12/7-17/7/2021)

Ngày đăng 12/07/2021 | 09:38  | Lượt xem: 98
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 28 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 05/7-10/7/2021)

Ngày đăng 05/07/2021 | 09:32  | Lượt xem: 88
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 27 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 28/6-04/7/2021)

Ngày đăng 28/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 114
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 26 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 21-26/6/2021)

Ngày đăng 21/06/2021 | 10:23  | Lượt xem: 107
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 25 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 14-19/6/2021)

Ngày đăng 14/06/2021 | 10:23  | Lượt xem: 111
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 24 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 6 năm 2021)

Ngày đăng 07/06/2021 | 09:26  | Lượt xem: 106
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 23 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 31/5 đến ngày 05/6 năm 2021)

Ngày đăng 31/05/2021 | 08:52  | Lượt xem: 100
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 22 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 5 năm 2021)

Ngày đăng 24/05/2021 | 10:32  | Lượt xem: 103
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 21 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021)

Ngày đăng 17/05/2021 | 09:54  | Lượt xem: 117
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 20 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021)

Ngày đăng 10/05/2021 | 09:56  | Lượt xem: 113
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 19 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 03/5 đến ngày 08/5 năm 2021)

Ngày đăng 29/04/2021 | 05:42  | Lượt xem: 112
Lịch công tác tuần thứ 19 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 03/5 đến ngày 08/5 năm 2021)

Lịch công tác tuần thứ 18 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 26/4 đến ngày 01/5 năm 2021)

Ngày đăng 26/04/2021 | 08:04  | Lượt xem: 113
Xem chi tiết  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 17 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 4 năm 2021)

Ngày đăng 19/04/2021 | 08:16  | Lượt xem: 136
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 16 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021)

Ngày đăng 12/04/2021 | 10:54  | Lượt xem: 119
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 15 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 4 năm 2021)

Ngày đăng 05/04/2021 | 09:23  | Lượt xem: 121
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 13 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 3 năm 2021)

Ngày đăng 22/03/2021 | 10:54  | Lượt xem: 181
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 12 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021)

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:58  | Lượt xem: 144
Xem chi tiết tại đây

Thông kê truy cập

Đang online: 3151
Lượt truy cập trong tuần: 172317
Lượt truy cập trong tháng: 855408
Lượt truy cập trong năm: 4371809
Tổng số truy cập: 51601700

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang