LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND

Lịch công tác tuần thứ 28 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 09/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 60
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 27 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/07/2018 | 10:58  | Lượt xem: 115
Lịch công tác tuần thứ 27 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 7 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 27 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 02/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 42
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 26 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 25/06/2018 | 10:57  | Lượt xem: 72
Lịch công tác tuần thứ 26 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 26 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 25/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 30
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 25 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 18/06/2018 | 10:56  | Lượt xem: 82
Lịch công tác tuần thứ 25 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 25 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 18/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 24
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 24 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 11/06/2018 | 10:55  | Lượt xem: 71
Lịch công tác tuần thứ 24 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 24 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 11/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 31
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 23 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 10:54  | Lượt xem: 57
Lịch công tác tuần thứ 23 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 23 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/06/2018 | 12:00  | Lượt xem: 29
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 22 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 28/05/2018 | 10:52  | Lượt xem: 49
Lịch công tác tuần thứ 22 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 28/5 đến ngày 02/6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 22 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 28/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 28
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 21 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:51  | Lượt xem: 66
Lịch công tác tuần thứ 21 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 21 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 21/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 26
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 20 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 14/05/2018 | 10:50  | Lượt xem: 33
Lịch công tác tuần thứ 20 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 20 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 14/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 24
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 19 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 07/05/2018 | 10:47  | Lượt xem: 53
Lịch công tác tuần thứ 19 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 19 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 07/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 24
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 18 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 27/04/2018 | 12:00  | Lượt xem: 30
Download  tại đây

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 2504
Tổng số truy cập: 34594174

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang