Văn bản mới ban hành

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1163/UBND-YT Công văn của UBND huyện số 1163/UBND-YT ngày 25/05/2021 Về việc thực hiện công điện số 11/CĐ-CTUBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND TP triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND huyện Ba Vì 25/05/2021
820/TB-UBND TBKL của đ/c Nguyễn Đức Anh - PCT UBND huyện về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động QLNN 5 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trong thời gian tới UBND huyện Ba Vì 14/05/2021
299/UBND-BCĐ vv Tăng cường phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng UBND huyện Ba Vì 19/02/2021
294/UBND V.v tăng cường công tác phòng chống bệnh động vật, dịch bệnh cúm gia cầm UBND huyện Ba Vì 18/02/2021
287/UBND V.v báo cáo lịch lãnh đạo trực Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 UBND huyện Ba Vì 08/02/2021
285/UBND V.v đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan và trật tự đô thị trên địa bàn huyện trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 UBND huyện Ba Vì 08/02/2021
279/UBND V.v đóng góp ý kiến dự thảo đề án mở rộng tầm soát, chuẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn TP UBND huyện Ba Vì 04/02/2021
278/UBND V.v cho phép điều chỉnh tổng mặt bằng xây dựng trạm y tế xã Vật Lại thuộc các xã về đích NTM năm 2021 UBND huyện Ba Vì 04/02/2021
277/UBND V.v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới UBND huyện Ba Vì 04/02/2021
276/UBND V.v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện UBND huyện Ba Vì 04/02/2021
275/UBND V.v đồng ý bầu bổ sung chức danh PCT UBND xã Chu Minh UBND huyện Ba Vì 04/02/2021
272/UBND V.v báo cáo tình hình địa bàn vùng dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và phòng chống dịch Covid-19 UBND huyện Ba Vì 04/02/2021
266/UBND V.v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 UBND huyện Ba Vì 03/02/2021
71/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 1, phương hướng, nhiệm vụ tháng 2 năm 2021 UBND huyện Ba Vì 03/02/2021
70/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện quy chế làm việc của UBND TP UBND huyện Ba Vì 03/02/2021
67/BC-UBND Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện UBND huyện Ba Vì 03/02/2021
65/BC-UBND Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện UBND huyện Ba Vì 03/02/2021
258/UBND V.v tạm dừng tổ chức lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2021 UBND huyện Ba Vì 02/02/2021
252/UBND V.v thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo UBND huyện Ba Vì 01/02/2021
248/UBND V.v tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý TTXD trên địa bàn huyện dịp Tết nguyên đán Tân Sửu UBND huyện Ba Vì 01/02/2021