VĂN HÓA XÃ HỘI

5 năm thực hiện Chương trình 04 của Huyện ủy Ba Vì về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Ngày đăng 23/07/2020 | 15:39  | Lượt xem: 281

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXII, Huyện ủy Ba Vì đã ban hành Chưong trình 04 về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, huyện Ba Vì đã triển khai thực hiện tốt, đạt kết quả cao. Sau khi có chương trình 04 của Huyện ủy Ba Vì, UBND huyện đã triển khai xây dựng đạt hiệu quả cao. Hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam, kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình và xây dựng gia đình văn hóa, lồng ghép tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào bình xét danh hiệu văn hóa; Nhân rộng các biện pháp, mô hình, kinh nghiệm tốt trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đấu tranh xóa bỏ phân biệt đối xử về giới và định kiến giới hướng tới xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, thực hiện tốt việc triển khai thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với 300 hộ đăng ký tham gia; Phòng GD-ĐT tiếp tục triển khai tuyên truyền giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh trong học sinh thủ đô cho 100% các trường học trên địa bàn huyện, cấp TH và THCS đã đưa vào giảng dạy tích hợp tài liệu những mẩu chuyện về Bác Hồ nhằm đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật của nhân dân. Triển khai có hiệu quả hoạt động thư viện, tăng cường đầu tư, luân chuyển trên 2000 đầu sách tại thư viện huyện; nâng cao văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phòng VHTT đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện02 Quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện Ba Vì giai đoạn 2018-2020. Cụ thể, hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn công khai về nội dung thực hiện 02 Quy tắc ứng xử, viết tin, bài tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, mô hình hay về thực hiện 02 Quy tắc ứng xử(360 tin, bài; 105 buổi tuyên truyền, căng treo 615 khẩu hiệu tuyên truyền); triển khai tuyên truyền qua các hội nghị, hội thảo, họp dân, sinh hoạt khu dân cư, hội diễn văn nghệ quần chúng… các chi bộ, đảng tổ chức triển khai phổ biến nội dung Quy tắc ứng xử vào sinh hoạt chi bộ, tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện của cán bộ, đảng viên hàng tháng.

Các hoạt động lễ hội ở Ba Vì đều diễn ra đảm bảo thuần phong mỹ tục

Việc thực hiện  02 bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động quản lý điều hành công việc, có thái độ ứng xử đúng mực với công dân; ý thức người dân trong ứng xử tại nơi công cộng có sự chuyển biến tích cực giúp hình thành những chuẩn mực văn hóa của người dân.  Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao chất lượng đăng ký, đánh giá, bình xét công nhận các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”; Hệ thống thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, sân thể thao, khu vui chơi giải trí, các câu lạc bộ, tủ sách thư viện…  được quan tâm đầu tư, hoàn thiện đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển văn hóa của cộng đồng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, Đến nay việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn huyện dần đi vào nề nếp, góp phần giữ gìn, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Về việc cưới, các nội dung, quy định thực hiện việc cưới theo nếp sống văn minh đã được triển khai sâu rộng, nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Trên địa bàn huyện năm 2016 có tổng số 2612 đám cưới, trong đó 1952 thực hiện theo NSVM (chiếm tỷ lệ 74,7%), đến năm 2019 có tổng số 2218 đám cưới, trong đó 1732 đám thực hiện theo NSVM (chiếm tỷ lệ 78 %). Năm 2020, phấn đấu số đám cưới thực hiện theo nếp sống văn minh chiếm tỷ lệ 78,5 %). Về việc tang, các đám tang đa số thực hiện theo nếp sống văn minh, theo quy ước làng văn hóa năm 2016 có tổng số 1406 đám tang, trong đó có 1255 đám thực hiện theo NSVM (chiếm tỷ lệ 89%), 527/1406 đám hỏa táng (37,5%). Năm 2019 có tổng số 1428 đám tang, trong đó có 1360 đám thực hiện theo NSVM (chiếm tỷ lệ 95%), có 751 đám hỏa táng (53%).Năm 2020, phấn đấu số đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh chiếm tỷ lệ 96%, trong đó thực hiện hỏa tảng chiếm 60%). Việc tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho các cụ được tuổi thọ theo quy định của nhà nước đã được tổ chức nề nếp, trang trọng, tiết kiệm, văn minh. Năm 2016 có tổng số 3503/3705 đám mừng thọ thực hiện theo NSVM (chiếm 94,5%), đến 2019, có tổng số 3860/4041đám mừng thọ thực hiện theo NSVM (chiếm 95,5 %).Năm 2020, phấn đấu số đám tổ chức mừng thọ thực hiện theo nếp sống văn minh chiếm tỷ lệ 95,7 %). Lễ hội các xã, thị trấn đều thành lập Ban tổ chức lễ hội với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, trước khi tổ chức lễ hội các địa phương đều xây dựng văn bản báo cáo UBND huyện. Công tác tổ chức lễ hội ở các địa phương đều thực hiện theo hướng văn minh, tiết kiệm, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”. Các hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh với các nghi thức tế, rước truyền thống và các trò chơi dân gian được khôi phục đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương tham dự góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống,100% các lễ hội tại các địa phương đều thực hiện theo nếp sống văn minh. Đến năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%, vượt 2% so với chỉ tiêu Đảng bộ huyện đề ra. 182 làng văn hóa, vượt hơn 28,5%, 92 cơ quan văn hóa, đạt tỷ lệ 42%, đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Các phong trào thể dục, thể thao được diễn ra sôi nổi.

Có thể nói với việc chủ động trong mọi việc, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh ở Ba Vì đã góp phần xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng quê hương Ba Vì giàu bản sắn văn hóa, tạo động lực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Ba Vì ngày càng phát triển về mọi mặt.

Hồng Đạt

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 712
Lượt truy cập trong tuần: 60369
Lượt truy cập trong tháng: 141759
Lượt truy cập trong năm: 141759
Tổng số truy cập: 47371650

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang