VĂN HÓA XÃ HỘI

Hội nghị giao ban Liên ngành đánh giá kết quả hoạt động uỷ thác tín dụng chính sách tháng 5, 6 và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng tiếp theo năm 2020
Ngày đăng 09/07/2020 | 07:39  | Lượt xem: 299

Ngày 08/7/2020, tại Hội trường Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì, NHCSXH huyện và 4 Hội đoàn thể cấp huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác vay vốn tín dụng chính sách tháng 5, 6 và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng tiếp theo. Tham dự phiên họp có Lãnh đạo và các đồng chí cán bộ của 4 Hội đoàn thể cấp huyện, Lãnh đạo và cán bộ tín dụng của NHCSXH huyện. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Hoàng Văn Tứ - Giám đốc NHCSXH huyện Ba Vì.

Hội nghị giao ban định kỳ tháng 7/2020

Trong những tháng đầu năm 2020, Thế giới, Việt Nam và thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, có thời điểm Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội toàn Thành phố, hoạt động giao dịch xã của NHCSXH huyện cũng tạm dừng. Trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh, NHCSXH huyện Ba Vì và các Hội đoàn thể của huyện đã thực hiện tốt chương trình uỷ thác vay vốn nhằm chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi kip thời đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần hỗ trợ nhân dân có vốn để đầu tư khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đến 30/6/2020, tổng dư nợ cho vay đạt 681,9 tỷ đồng với 14 chương trình tín dụng cho 16.255  hộ vay, tăng 102,7  tỷ đồng so với đầu năm (tốc độ tăng  trưởng 17,7%). Trong đó Hội Phụ nữ quản lý 210 tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) với số dư 322,8 tỷ đồng; Hội nông dân quản lý 156 tổ TK&VV với số dư 223,3 tỷ đồng; Hội CCB quản lý 83 tổ TK&VV với số dư 118,1 tỷ đồng; Đoàn thanh niên quản lý 12 tổ TK&VV với số dư 17 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng ủy thác qua Hội đoàn thể huyện duy trì ổn định, không có nợ quá hạn phát sinh; Nợ khoanh là 211,7 triệu đồng, chiếm 0,031%/tổng dư nợ ủy thác.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, NHCSXH huyện thực hiện giải ngân cho vay số tiền là 201,4 tỷ đồng, đã giúp cho 997 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; gần 2.500 lượt hộ gia đình vay vốn giải quyết việc làm để phát triển kinh tế khắc phục ảnh hưởng dịch Covid-19; giúp cho gần 1.300 lượt hộ sống tại vùng khó khăn có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; gần 1.000 lượt hộ vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để xây dựng  hơn 2.100 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hơn 900 hộ gia đình vay vốn trang trải chi phí họp tập cho sinh viên theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… nhiều mô hình phát triển kinh tế được hình thành, số lượng đàn gia súc, gia cầm được nâng lên, cơ cấu các ngành nghề được mở rộng từ đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển.

Để thực hiện tốt công tác ủy thác, tại Hội nghị, Liên ngành cũng đã phân tích những mặt còn hạn chế cần khắc phục, thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ 2 tháng tiếp theo của năm 2020 là: Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách” . Triển khai đồng bộ, có hiệu quả chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với tín dụng chính sách; Phối hợp xử lý nợ đến hạn kịp thời, đôn đốc thu hồi nợ tồn đọng nhằm giữ vững mục tiêu không có nợ quá hạn. Hội đoàn thể cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở. Chỉ đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã kiện toàn hoạt động các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; thực hiện nghiêm túc việc trực giao dịch cố định tại xã và giao ban hàng tháng với NHCSXH; thực hiện tốt công tác bình xét đối tượng vay vốn được công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

Thực hiện phương châm “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, không để ai bỏ lại phía sau” những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2020, Liên ngành NHCSXH huyện và các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó góp phần tích cực vào việc giảm hộ nghèo, tạo việc làm cho người lao động, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

NHCSXH huyện

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 787
Lượt truy cập trong tuần: 44846
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 7628422
Tổng số truy cập: 46107991

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang