VĂN HÓA XÃ HỘI

Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì: hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra sáng kiến kinh nghiệm, thư viện công nghệ thông tin, giáo dục chính trị- ngoài giờ lên lớp và giáo dục thường xuyên năm học 2020- 2021
Ngày đăng 14/10/2020 | 13:58  | Lượt xem: 113

Sáng ngày 14/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra sáng kiến kinh nghiệm, thư viện, công nghệ thông tin, giáo dục chính trị- ngoài giờ lên lớp và giáo dục thường xuyên năm học 2020- 2021.

Đồng chí Phùng Ngọc Oanh- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì phát biểu tại hội nghị

Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì về đánh giá nhiệm vụ kiểm tra, công nghệ thông tin, thư viện, sáng kiến kinh nghiệm, giáo dục chính trị- ngoài giờ lên lớp và giáo dục thường xuyên năm học 2019- 2020 đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế trong các lĩnh vực. Trong đó, về ưu điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì đã kịp thời ban hành các công văn, kế hoạch hướng dẫn các nhà trường triển khai thực hiện và kịp thời tổ chức kiểm tra; sau kiểm tra đã kịp thời điều chỉnh, giúp các nhà trường thực hiện đúng quy định về công tác thu chi đầu năm, công tác chuyên môn, vệ sinh trường học; đặc biệt công tác kiểm tra đột xuất đã kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của các nhà trường. Bên cạnh những ưu điểm, năm học 2019- 2020 vẫn tồn tại những hạn chế như: xây dựng kế hoạch kiểm tra quá nhiều nội dung, khó khả thi; hồ sơ kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo chưa hoàn chỉnh; hiệu trưởng thực hiện nhiện vụ kiểm tra lưu trữ chưa khoa học….

Các đồng chí dự hội nghị đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phùng Ngọc Oanh- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì đã đưa ra các nhiệm vụ chi tiết cho từng lĩnh vực kiểm tra sáng kiến kinh nghiệm, thư viện, công nghệ thông tin, giáo dục chính trị- ngoài giờ lên lớp và giáo dục thường xuyên năm học 2020- 2021, trong đó đồng chí yêu cầu các nhà trường phải xây dựng kế hoạch, dành nguồn kinh phí bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin trong các nhà trường; thường xuyên kiểm tra, lồng ghép thành chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin gắn với phong trào thi đua; Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm phải thực chất, có tính ứng dụng cao; các nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa đọc trong học sinh; dành ngân sách cho thư viên và phát triển thêm các mô hình thư viện hiệu quả; xây dựng mô hình “trường Mầm non hạnh phúc”, nâng cao văn hóa ứng xử trong trường học; các nhà trường cần liên kết với các đơn vị dạy kỹ năng mềm về phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh; đặc biệt chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không đ