VĂN HÓA XÃ HỘI

UBND huyện tổ chức phiên toàn thể đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 3 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 27/09/2019 | 14:18  | Lượt xem: 160

Ngày 27/9/2019, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức phiên họp toàn thể đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Bạch Công Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Bạch Công Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2019 tổng giá trị sản xuất ước đạt 22.930 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngành dịch vụ - du lịch đạt 8.980 tỷ đồng; Nông – Lâm nghiệp đạt 8.510 tỷ đồng; Công nghiệp – Xây dựng đạt 5.440 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục củng cố, duy trì các tiêu chí để giữ vững 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đẩy nhanh tiến độ thực hiện về đích 4 xã theo kế hoạch năm 2019. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt 190,44 tỷ đồng. Các ngành, địa phương tiếp tục tập trung đẩy nhanh, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị; Đầu tư xây dựng cơ bản; Giải phóng mặt bằng; Tài nguyên, môi trường. Lĩnh vực văn hóa – xã hội thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm năm 2019; Trang bị hệ thống giao ban trực tuyến cho UBND 31 xã, thị trấn; Đảm bảo c