ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ BA TRẠI
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:23  | Lượt xem: 38761

XÃ BA TRẠI

XÃ BA TRẠI

1. Đặc điểm tự nhiên

* Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

  • Vị trí địa lý: Là một xã miền núi của huyện Ba Vì, Phía đông giáp xã Tản Lĩnh; phía Tây giáp xã Minh Quang, Thuần Mỹ; Phía Nam giáp xã Ba Vì;  phía Bắc giáp xã Cẩm lĩnh, Sơn Đà; Tổng diện tích đất tự nhiên là 2017.4 ha.
  • Dân số năm 2017: Tổng số có 3700 hộ, 14.681 nhân khẩu.
  • Toàn xã có 10 thôn, gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn 6, Thôn 7, Thôn 8, Thôn 9, Thôn Lâm Nghiệp.

* Đặc điểm kinh tế:

Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp ; trong xã có 9 làng nghề chế biến Chè búp khô; các sản phẩm nổi bật gồm có chè búp khô; những tiềm năng, ưu thế để phát triển kinh tế - xã hội  Ba Trại có ưu thế là có làng nghề chế biến chè búp khô, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi .

2. Thông tin liên hệ:

  • - Địa chỉ trụ sở Đảng uỷ, HĐND,UBND xã: Thôn 5, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội.
  • - Số điện thoại: 02433881099
  • - Email công vụ: xbt_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bạch Minh Hằng

BT Đảng ủy, CT. HĐND

0988140095

2

Nguyễn Thị Son

PBT Đảng uỷ

0988551608

3

Đinh Công Ngư

PCT HĐND

0989287883

4

Nguyễn Đức Dần

Chủ tịch UBND

0912865256

5

Bạch Hồng Nam

PCT UBND

0978462367

6

Hoàng Văn Chuyển

PCT UBND

0988140472

7

Nguyễn Huy Hùng

CT UB MTTQ

0963870376

8

Bạch Quang Nho

Trưởng công an

0973854932

9

Đinh Công Thuận

Chỉ huy trưởng Quân sự

0963900278

10

Nguyễn Thị Tình

Văn phòng – Thống kê

0966017579