ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ BA TRẠI
Ngày đăng 11/07/2018 | 07:23  | Lượt xem: 103546

XÃ BA TRẠI

XÃ BA TRẠI

1. Đặc điểm tự nhiên

* Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

  • Vị trí địa lý: Là một xã miền núi của huyện Ba Vì, Phía đông giáp xã Tản Lĩnh; phía Tây giáp xã Minh Quang, Thuần Mỹ; Phía Nam giáp xã Ba Vì;  phía Bắc giáp xã Cẩm lĩnh, Sơn Đà; Tổng diện tích đất tự nhiên là 2017.4 ha.
  • Dân số năm 2017: Tổng số có 3700 hộ, 14.681 nhân khẩu.
  • Toàn xã có 10 thôn, gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn 6, Thôn 7, Thôn 8, Thôn 9, Thôn Lâm Nghiệp.

* Đặc điểm kinh tế:

Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp ; trong xã có 9 làng nghề chế biến Chè búp khô; các sản phẩm nổi bật gồm có chè búp khô; những tiềm năng, ưu thế để phát triển kinh tế - xã hội  Ba Trại có ưu thế là có làng nghề chế biến chè búp khô, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi .

2. Thông tin liên hệ:

  • - Địa chỉ trụ sở Đảng uỷ, HĐND,UBND xã: Thôn 5, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội.
  • - Số điện thoại: 02433881099
  • - Email công vụ: xbt_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo:

TT Chức danh Họ và tên SĐT di động
1

Bí thư Đảng ủy

Dương Trung Tuấn 

0334622156

2

PBT Đảng ủy

Nguyễn Huy Hùng 

0963870376 

3

Chủ tịch UBND

Hoàng Văn Chuyển 

0988140472 

4

Chủ tịch UBMTTQ

Bùi Ngọc Kiên 

0963253386 

5

Phó Chủ tịch HĐND

Đinh Công Ngư 

0989287883 

6

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Tạ Tấn 

0983442262 

7

Phó Chủ tịch UBND

Bạch Quang Nho

973854932

8

Trưởng Công an

Đỗ Duy Thành 

0961093883 

9

Chỉ huy trưởng Quân sự

Đinh Công Thuận 

0963900278 

10

Văn phòng – Thống kê

Nguyễn Thị Tình

966017579

11

Văn phòng – Văn thư

 Đinh Thị Bích

0979974110