ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ BA TRẠI
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:23  | Lượt xem: 73448

XÃ BA TRẠI

XÃ BA TRẠI

1. Đặc điểm tự nhiên

* Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

  • Vị trí địa lý: Là một xã miền núi của huyện Ba Vì, Phía đông giáp xã Tản Lĩnh; phía Tây giáp xã Minh Quang, Thuần Mỹ; Phía Nam giáp xã Ba Vì;  phía Bắc giáp xã Cẩm lĩnh, Sơn Đà; Tổng diện tích đất tự nhiên là 2017.4 ha.
  • Dân số năm 2017: Tổng số có 3700 hộ, 14.681 nhân khẩu.
  • Toàn xã có 10 thôn, gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn 6, Thôn 7, Thôn 8, Thôn 9, Thôn Lâm Nghiệp.

* Đặc điểm kinh tế:

Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp ; trong xã có 9 làng nghề chế biến Chè búp khô; các sản phẩm nổi bật gồm có chè búp khô; những tiềm năng, ưu thế để phát triển kinh tế - xã hội  Ba Trại có ưu thế là có làng nghề chế biến chè búp khô, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi .

2. Thông tin liên hệ:

  • - Địa chỉ trụ sở Đảng uỷ, HĐND,UBND xã: Thôn 5, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội.
  • - Số điện thoại: 02433881099
  • - Email công vụ: xbt_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo:

TT Chức danh Họ và tên SĐT di động
1 Bí thư Đảng ủy, CT HĐND Bạch Hồng Nam 0978462367
2 Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Huy Hùng 0963870367
3 Chủ tịch UBND Hoàng Văn Chuyển 0988140472
4 Chủ tịch UBMTTQ Bùi Ngọc Kiên 0963253386
5 Phó Chủ tịch HĐND Đinh Công Ngư 0989287883
7 Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Tạ Tấn 0983442262
8 Trưởng Công an Đỗ Duy Thành 0961093883
9 Chỉ huy trưởng Quân sự Đinh Công Thuận 0963900278
10 Văn phòng – Văn thư Nguyễn Thị Tình 0966017579
11 Văn phòng – Văn thư Đinh Thị Bích 0979974110