ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ BA VÌ
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:55  | Lượt xem: 46749

XÃ BA VÌ

XÃ BA VÌ

1. Đặc điểm chung:

  • - Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Vị trí địa lý: Xã Ba Vì là một xã miền núi nằm dưới chân núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì. Phía bắc giáp xã Ba Trại và xã Tản Lĩnh; Phía Nam giáp xã Khánh Thượng; Phía đông giáp xã Vân Hòa; Phía tây giáp xã Minh Quang. Tổng diện tích tự nhiên là 2540,69 ha .

Dân số năm 2017: Tổng số có 505 hộ với 2230 nhân khẩu, 98% là người đồng bào Dao.

Toàn xã có 3 thôn, gồm: Hợp Nhất, Hợp Sơn, Yên Sơn.

- Đặc điểm kinh tế:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của xã là sản xuất nông nghiệp; Làng nghề thuốc nam dân dộc Dao (thôn Yên Sơn); các sản phẩm nổi bật gồm có: Thuốc nam Gia truyền dân tộc Dao, Măng bương là ngành nghề chính tạo nên thu nhập, phát triển kinh tế và giúp xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

2. Thông tin liên lạc:

- Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy, HĐND & UBND xã: Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì.

- Số điện thoại: 02433.967306

- Email công vụ: xbv_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email công vụ

1

Lăng Văn Hà

BT ĐU, CT HĐND

0989176601

 

2

Dương Trung Tuấn

PBT TT Đảng ủy

01697853175

 

3

Triệu Tiến Lâm

PCT HĐND

0987314989

 

4

Dương Trung Liên

PBT ĐU, CT UBND xã

0974106368

 

5

Lý Sinh Vượng

PCT UBND xã

0983253268

 

6

Triệu Hữu Tuấn

Chủ tịch MTTQ

0967382183

 

7

Lý Văn Tâm

Trưởng Công an

0978311663

 

8

Triệu Văn Lịch

Chỉ huy trưởng QS

0984049376

 

9

Nguyễn Thị Xuân

Văn phòng – Thống kê

0986415420

 

10

Lý Sinh Tuấn

Văn Phòng – Thống kê

01674179680