ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ CỔ ĐÔ
Ngày đăng 16/10/2019 | 14:00  | Lượt xem: 63424

XÃ CỔ ĐÔ

1. Đặc điểm chung:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

+ Vị trí địa lý: Là xã thuộc vùng ven sông Hồng, tiếp giáp giữa vùng đồi gò và vùng đồng bằng với 5 km chiều dài chạy theo đê đại Hà, nằm cách trung tâm huyện Ba Vì khoảng 13 km. Phía đông giáp xã Phú Cường; Phía Tây giáp xã Phong Vân; Phía nam giáp xã Vạn Thắng và Phú Đông; Phía bắc giáp xã Tân Đức, tỉnh phú thọ (danh giới sông Hồng). Tổng diện tích đất tự nhiên: 860,16ha.

+ Dân số năm 2017: Tổng số hộ 2165 hộ, 8460 nhân khẩu.

+ Toàn xã có 5 thôn: Cổ Đô, Kiều Mộc, Vu Chu, Viên Châu và Tân Tiến.

- Đặc điểm kinh tế: Nhân dân trong xã sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế cơ bản hiện nay nông nghiệp chiếm 55%, ngành nghề dịch vụ thương mại chiếm 15%. Thu lương trợ cấp xã hội và thu khác 30%. Xã có một số nghề truyền thống như nghề chài lưới trên sông, nghề cổ truyền làm bún, vẽ tranh.

2. Thông tin liên hệ.

- Địa chỉ trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã: Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô.

- Số điện thoại 02433.625.186

- Email công vụ:  xcd _ bavi@hanoi.gov.vn;

3. Danh sách lãnh đạo.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Email

1

Phùng Mai Long

Bí thư Đảng ủy

'0985623715

 

2

Trần Mạnh Quang

CT HĐND

0394651704

hđndcodo@gmail.com

3

Nguyễn Minh Đức

PCT UBND

0343921666

Minhduc2209@gmail.com

4

Phùng Thị Thái Phương

UV BTV  ĐU

0396240627

Vanphongdanguycodo@gmail.com

5

Trần Mạnh Phúc

PCT HĐND

0394284899

hđndcodo@gmail.com

6

Nguyễn Thị Mai Liên

CT MTTQ

0363995828

Mattrantoquoccodo@gmail.com

7

Lê Văn Hiệp

Trưởng CA

0389120859

conganxacodo@gmail.com

8

Trần Minh Tài

CHT Quân sự

0979970435

Hieuxoan@gmail.com

9

Nguyễn Xuân Hương

Văn phòng - TK

0979942585

Vpubcodo@gmail.com

10

Nông Như Thủy

Văn phòng - TK

0982436806

Thuyxacodo@gmail.com

11

Lê Hùng Cường

Tư pháp hộ tịch

0987472172

Levietanh012010@gmail.com

12

Trần Quang Sơn

Địa chính

0982360466

Sondiachinh1968@gmail.com

13

Lê Khương Duy

VH – XH

0979187323

vanhoacodo@gmail.com