ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ ĐÔNG QUANG
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:36  | Lượt xem: 35892

XÃ ĐÔNG QUANG

XÃ ĐÔNG QUANG

  1. 1. Đặc điểm chung:
  • Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Vị trí địa lý: Là xã thuộc vùng đồng bằng, phía Đông giáp sông Hồng; phía Tây giáp xã Tiên Phong; phía Nam giáp xã Cam Thượng; phía Bắc giáp xã Chu Minh; tổng diện tích đất tự nhiên 381,75ha.

Dân số năm 2017: Tổng số có 1346 hộ, 5239 nhân khẩu.

Toàn xã có 03 thôn, gồm các thôn: Quang Húc, Cao Cương, Đông Viên và 01 xóm Hòa Bình.

  • Đặc điểm kinh tế:

Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp; các sản phẩm nổi bật gồm có: Rau an toàn; những tiềm năng, ưu thế để phát triển kinh tế - xã hội là phát triển rau an toàn, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

  1. 2. Thông tin liên hệ:
  • Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã: Thôn Đông Viên, xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội
  • Số điện thoại: 02433.863.229
  • Email công vụ: xqd_bavi@hanoi.gov.vn
  1. 3. Danh sách lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email công vụ

1

Ngô Tiến Thắng

BT ĐU-CT HĐND

0984826754

ngotienthang_bavi@hanoi.gov.vn

2

Trần Ngọc Quang

PBT Đảng ủy

0982361977

 

3

Nguyễn Tiến Quang

PCT HĐND

0987558805

 

4

Nguyễn Minh Thiện

CT UBND

0986444451

nguyenminhthien_bavi@hanoi.gov.vn

5

Vũ Văn Triệu

PCT UBND

01668730391

 

6

Nguyễn Xuân Thuật

CT UB MTTQ

0975125561

 

7

Đỗ Văn Luyến

Trưởng Công an

0912464217

 

8

Nguyễn Văn Kỳ

CHTQS

0979988455

 

9

Phan Văn Đoài

VP - TK

0985742625

 

10

Nguyễn Thị Xuyến

VP - TK

01687466690