XÃ - THỊ TRẤN

Đảng bộ xã Tản Lĩnh chuẩn bị kỹ công tác Đai hội điểm Đảng bộ cấp xã
Ngày đăng 05/03/2020 | 15:29  | Lượt xem: 981

Được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã của của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời điểm này, các bước chuẩn bị cho Đại hội đang được Đảng bộ xã Tản Lĩnh đẩy nhanh tiến độ với tinh thần khẩn trương, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đảng ủy -  UBND xã Tản Lĩnh treo cờ trang trí chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng bộ

Triển khai công tác Đại hội Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nên ngay khi nhận được kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ xã đã tổ chức các cuộc họp để quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và các chi, Đảng bộ cơ sở về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến thời điểm này, Đảng bộ xã Tản Lĩnh đã chỉ đạo 19/19 chi bộ tổ chức thành công Đại hội. Các văn kiện  trình tại Đại hội được xây dựng kỹ lưỡng, có sự tham gia góp ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đại hội ở các chi bộ đã đánh giá đúng thực chất những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện đảm bảo đúng quy định, 100% nhân sự được cấp ủy đương nhiệm, đại hội giới thiệu, đề cử và được Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt đều trúng cử với số phiếu cao, đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu đã đề ra.

Trong khu vực sân làm việc xã Tản Lĩnh được trang trí từ nhiều ngày nay

Tiến tới Đại hội Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập 3 tiểu ban giúp việc Đại hội, gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền. Đảng ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí Đảng ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các chi bộ tổ chức Đại hội. Cùng với đó, Ðảng bộ xã tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương; phần phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới cũng được xây dựng cụ thể, sát với thực tiễn. Ðến nay, dự thảo văn kiện đại hội Ðảng bộ xã Tản Lĩnh đã hoàn thiện và gửi lên cấp trên xét duyệt. 

Công tác nhân sự được Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng và tiến hành song song với việc chuẩn bị văn kiện Đại hội. Ban Thường vụ Ðảng ủy xã thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ căn cứ vào tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy theo quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW và hướng dẫn của Huyện ủy để rà soát, bổ sung; chuẩn bị nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. Quy trình công tác nhân sự đã tiến hành các bước theo đúng quy định. Theo đó, công tác nhân sự định hướng cơ c