XÃ - THỊ TRẤN

Đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và đại diện nhân dân ở xã Châu Sơn và Phú Đông
Ngày đăng 09/10/2019 | 09:35  | Lượt xem: 246

Ngày 8/10/2019, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Sơn, xã Phú Đông đã tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện nhân dân năm 2019.

Đại diện chính quyền xã Châu Sơn tiếp thu, trả lời ý kiến của đại diện nhân dân tại buổi đối thoại.

Tại xã Châu Sơn, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019 của xã. 9 tháng qua, kinh tế của xã Châu Sơn tiếp tục được phát triển, an ninh trật tự ổn định giữ vững. Đến nay xã đã hoàn thành 10 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, chỉ còn hai chỉ tiêu khó đạt là tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm xã hội từ nguyện chưa đạt. Phấn khởi trước tình hình phát triển của địa phương, tại buổi đối thoại đã có các ý kiến của các đại biểu tập trung vào một số vấn đề như: Phát triển kinh tế ở địa phương, bỏ ruộng hoang không canh tác, xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất, lắp đặt hệ thống đồng hồ để sử dụng nước sạch, giám sát các công trình xây dựng công cộng trên địa bàn, nâng cấp trên hệ thống loa truyền thanh xã, tuyên truyền tốt việc không xây mổ mà trước...

Tại xã Phú Đông, 9 tháng qua, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã Phú Châu cơ bản ổn định. Năng suất lúa cả hai vụ đạt bình quân hơn 60 tạ/ha, diện tich nuôi trồng thủy sản hơn 44 ha. Đã cấp phát 370 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân trong xã, rà soát các diện tích đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất theo quy định. An ninh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm so với cùng kỳ năm 2018. Quốc phòng, an ninh ổn định giữ vững. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, nội dung tại buổi đối thoại cũng như tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc xã tại buổi đối thoại được các đại biểu các thôn quan tâm tập trung vào các nội dung như: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng, thu gom rác thải, nâng cấp hệ thống truyền thanh xã, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, quan tâm di tích của thôn Đông Lâu, tình trạng trộm cắp vặt còn xảy ra ở xóm Quýt...

Lãnh đạo xã Phú Đông phát biểu kết luận tại buổi đối thoại

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đại diện các xã đều đã giải trình, tiếp thu ý kiến các các đại biểu đại diện cho nhân dân, cũng mong muốn nhân dân trong xã tiếp tục chia sẻ với địa phương về nguồn vốn xã hội hóa trong xây dựng công trình ở địa phương. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân nhất là công tác chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường.

Hồng Đạt