XÃ - THỊ TRẤN

Hội nghị tập huấn công tác Dân tộc và tuyên truyền Pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc hai xã Vân Hòa, Yên Bài
Ngày đăng 09/06/2020 | 15:37  | Lượt xem: 340

Sáng ngày 9/6, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền pháp luật năm 2020 cho cán bộ hai xã miền núi Vân Hòa, Yên Bài của huyện Ba Vì.

Đây là Chương trình được Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức hằng năm, nhằm mục đích tăng cường kiến thức và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác ở cơ sở nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Qua đó có tác dụng động viên đồng bào các dân tộc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương.

Chương trình tập huấn năm nay tập trung tuyên truyền, phổ biến về Kết luận của Bộ Chính trị  về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác Dân tộc trong tình hình mới. Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thế phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết phấn đấu khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sng của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Phấn đu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%...

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giới thiệu về Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Luật phòng chống tác hại của rượu bia này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp gim tác hạcủa rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm là tập trung vào giới thiệu thế nào là bệnh truyền nhiễm, phòng bệnh truyền nhiễm, vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm, giám sát bệnh truyền nhiễm, phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám chữa bệnh...

Hồng Đạt

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 794
Lượt truy cập trong tuần: 44855
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 7628431
Tổng số truy cập: 46108000

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang