XÃ - THỊ TRẤN

Huyện Ba Vì đẩy nhanh tiến độ Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 28/12/2018 | 10:05  | Lượt xem: 298

Công tác tổ chức Đại hội các xã, thị trấn đều diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện tính dân chủ, đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; thực hiện Thông tri số 13-TT/HU, ngày 15/5/2018 của Huyện ủy Ba Vì về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì xây dựng kế hoạch số 157/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/7/2018 về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tham mưu với Huyện uỷ, phối hợp với chính quyền, các cấp, các ngành liên quan để lãnh đạo và tạo điều kiện cùng MTTQ Việt Nam huyện làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì.

Đối với công tác tuyên truyền, Ban TT UBMTTQ huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị trong quá trình tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phối hợp với các cơ quan truyền thông triển khai các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; kịp thời phản ánh những thông tin, hình ảnh về các hoạt động của Đại hội các xã, thị trấn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, như: qua hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, băng zôn, khẩu hiệu, bản tin Ba Vì, Cổng thông tin điạn tử của huyện. Phối hợp vớiủTung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 1 lớp tập huấn cho 99 học viên là cán bộ MTTQ huyện, xã, thị trấn về nội dung và các bước tiến hành Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn huyện. MTTQ các xã, thị trấn tổ chức 31 hội nghị cho trên 390 cán bộ MTTQ ơ sở và các tổ chức thành viên ở cơ sở về nội dung và các bước tiến hành Đại hội MTTQ các xã, thị trấn. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và phân công các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ huyện phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thị trấn trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Tổ chức Hội nghị giao ban và thường xuyên nắm bắt tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội của MTTQ các xã, thị trấn.

 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Châu Sơn, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ban Thường trực uỷ ban MTTQ huyện tập trung chỉ đạo đồng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn; hướng dẫn các xã, thị trấn phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị dự thảo báo cáo, đề án nhân sự, chương trình Đại hội và các điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội. Phân công cán bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm, theo dõi, tham gia góp ý vào quá trình chuẩn bị của cơ sở; tổ chức các đoàn kiểm tra nghe báo cáo duyệt chương trình Đại hội và tổ chức giao ban định kỳ nắm chắc công tác chuẩn bị đại hội cũng như tình hình nhân sự MTTQ cấp xã; chỉ đạo Đại hội MTTQ các xã, thị trấn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội MTTQ xã Vạn Thắng, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội điểm MTTQ cấp xã được tổ chức tại xã Sơn Đà đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch, đúng qui trình hướng dẫn, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Từ ngày 4/10/ 2018 đến ngày 25/12/2018. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, Đảng uỷ các xã, thị trấn trực tiếp tham dự và chỉ đạo Đại hội tại 21/31 xã, thị trấn. Các đơn vị tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã đều hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ có từ 30 đến 47 vị, tỉ lệ người ngoài Đảng đảm bảo từ 25% đến 35%. Có 3 đơn vị số lượng Ban thường trực Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 3 đồng chí (gồm 1 CT, 1 PCT, 1 UVTT); các xã còn lại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã là 5 đồng chí (gồm 1CT, 2 PCT, 2 UVTT), trong đó có 18 vị chủ tịch là Đảng uỷ viên, 13 vị là Thường vụ Đảng uỷ. Đây là sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, sự cố gắng của cấp uỷ Đảng các xã, thị trấn thực hiện tốt Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri hướng dẫn của TW MTTQ Việt Nam.

Đ/c Phùng Huy Hiền – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Ba Vì tặng hoa chúc mừng ủy viên ủy ban MTTQ Việt nam xã Sơn Đà, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội MTTQ các xã, thị trấn, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền và các tổ chức thành viên. Công tác tổ chức Đại hội các xã, thị trấn đều diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện tính dân chủ, đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ về Khối Đại đoàn kết toàn dân. Đại hội MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị, trong các tầng lớp nhân dân.

Được biết, theo kế hoạch, trong tháng 1/2019, các xã còn lại tiếp tục tổ chức Đại hội cấp xã và hoàn thành trong tháng 1/2019. Kết quả tốt đẹp của Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã lần này sẽ góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Phan Hoa

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 320
Tổng số truy cập: 31605241

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang