XÃ - THỊ TRẤN

Huyện Ba Vì hoàn thành kế hoạch tổ chức nghị đại biểu nhân dân năm 2019
Ngày đăng 04/04/2019 | 08:30  | Lượt xem: 5704

Từ ngày 24/01/2019 đến ngày 25/3/2019, toàn huyện đã có 213/213 thôn, làng và 31 xã, thị trấn hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân đảm bảo yêu cầu nội dung, trước tiến độ thời gian kế hoạch đề ra.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 180/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 16/01/2019 của UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, từ ngày 24/01/2019 đến ngày 25/3/2019, toàn huyện đã có 213/213 thôn, làng và 31 xã, thị trấn hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân đảm bảo yêu cầu nội dung, trước tiến độ thời gian kế hoạch đề ra.

Hội nghị đại biểu nhân dân xã Phú Phương năm 2018

     Theo đó, năm 2019, các xã, thị trấn trên địa  bàn huuyện đều triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu năm 2019. Hội nghị tại các xã, thị trấn và các thôn đều được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thu hút đông đảo nhân dân tham dự. Hội nghị cấp thôn đã có trên 30.071 đại biểu tham dự, thành phần: là các cụ lão thành cách mạng, các gia đình văn hoá tiêu biểu, đại diện các dòng họ, các gia đình làm kinh tế giỏi, thành viên Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư; hội nghị cấp xã có 3.794 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình tham dự, thành phần có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể của xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu từ của cộng đồng, nhóm nòng cốt, đại diện các dòng họ tiêu biểu, đại biểu tiêu biểu đại diện cho khu dân cư, các tiểu thương và đại diện các tôn giáo,.. Các xã có số đại biểu tham dự đông như: Minh Quang, Thuần Mỹ, Sơn Đà, Tòng Bạt, Phú Sơn, Thái Hoà, Đồng Thái, Vạn Thắng, Phong Vân, Phú Cường, Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương,... Tại các hội nghị các xã, thị trấn và các thôn đã có tổng số trên 1350 ý kiến phát biểu tham gia, đóng góp, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, hành vi ứng xử văn hoá, giữ gìn vệ sinh môi trường, về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chăn nuôi; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quan tâm đến chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, xây dựng và nhân rộng mô hình "Dòng họ tự quản"; "Ngõ xóm tự quản"; mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,...các quy tắc ứng xử của cán bộ, công  chức, viên chức, người lao động trông các cơ quan thuộc Thành Phố Hà Nội, quy tắc ứng xử nơi công cộng, giáo dục mọi người giữ gìn nét đẹp văn hóa, thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, vận động nhân dân tích cực tham gia ủng họ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

 

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 của UBND - UBMTTQ xã Tản Lĩnh

Đặc biệt nêu cao tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong việc thể hiện quyết tâm chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Các đại biểu đều nêu cao vai trò trách nhiệm là người đại biểu đại diện cho các hộ gia đình ở trong thôn, đưa ra các ý kiến thể hiện tinh thần xây dựng vì phong trào chung của xã, của thôn; trao đổi thẳng thắn, nêu ra những kinh nghiệm để đạt được những kết quả, biểu dương và động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung mà hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 đã đề ra, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, nguyên nhân, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện. Cùng với đánh giá kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, hội nghị đã đề ra chương trình, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, các hương ước, quy ước của thôn, làng; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các quy tắc ứng xử; động viên nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và các phong trào thi đua yêu nước.

 

Chương trình văn nghệ tại hội nghị đại biểu nhân dân xã Sơn Đà

Hội nghị Đại biểu nhân dân từ thôn, làng đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vẩntong nhiều năm qua đã thực sự phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm, xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, qua đó nhân dân được biết, được bàn, được làm và được giám sát những vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày tại các khu dân cư hay những vấn đề đang được mọi người quan tâm, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương Ba Vì ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Phan Hoa

Thông kê truy cập

Đang online: 1910
Lượt truy cập trong tuần: 22253
Lượt truy cập trong tháng: 662533
Lượt truy cập trong năm: 662533
Tổng số truy cập: 39142102

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang