XÃ - THỊ TRẤN

Xã Vật Lại: Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 08/10/2021 | 15:29  | Lượt xem: 109

Xác định được tầm quan của công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội; thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Vật Lạiđã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của địa phương.

Để triển khai thực hiện tốt công tác CCHC nói chung và hoạt động của Bộ phận một cửa nói riêng (BPMC), ngay từ đầu năm UBND xã Vật Lại đã xây dựng, ban hành  nhiều văn bản như Kế hoạch, Quyết định, Thông báo về công tác CCHC năm 2021, triển khai kế hoạch PAPI, SIPAS, Quyết định kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ... trên cơ sở đó triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn để triển khai thực hiện.

Hiện nay, UBND xã Vật Lại có tổng số 22 cán bộ, công chức. UBND xã luôn xác định để làm tốt công tác CCHC trên địa bàn thì việc cần làm đó là chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác CCHC nói chung và đặc biệt là hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND xã nói riêng. Với lợi thế có cơ sở vật chất mới được xây dựng nên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của xã có diện tích rộng 100m2 , việc bố trí, sắp xếp BPMC bài bản, khoa học. UBND xã đã trang bị ghế cho công dân ngồi chờ, ngồi giao dịch, bàn viết hồ sơ, nước uống, có bảng hướng dẫn, bảng thông báo, hòm thư góp ý, máy tính, máy scand, số điện thoại đường dây nóng và các trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu làm việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Đồng chí Phùng Quốc Phi Chủ tịch UBND xã Vật Lại, cho biết: Trong 9 thángqua, xã Vật Lại tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ xã, Nghị quyết HĐND xã về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đến nay qua rà soát, chấm điểm của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Ba Vì vừa qua, xã Vật Lại đạt 96,5/100 điểm. Cùng với việc quyết liệt chỉ đạo thực hiện các tiêu chí để xã về đích Nông thôn mới trong năm 2021, UBND xã luôn xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm UBND xã đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm truyền tải những nội dung cơ bản các văn bản chỉ đạo vềcải cách thủ tục hành chính của thành phố, của huyện và xã đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã, tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, cuộc họp trong nhân dân. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt tới từng cán bộ, công chức, người lao động  trong cơ quan chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử, có tinh thần, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt là bộ phận cán bộ trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của xã được tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn trong giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn, đúng quy trình”.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND xã, đồng chí Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, phân công 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng bộ phận và 06 thành viên là công chức thuộc các lĩnh vực có liên quan có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa một cửa liên thông. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiện vụ, cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của mình đồng thời tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung như: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách TTHC, kiểm soát, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC ...Xác định, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của công tácCCHC tại địa phương,UBND xã đã trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết tại BPMC như máy tính, máy in, tủ đựng hồ sơ tài liệu... phục vụ tốt cho công tác giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Việc trang trí, lăp đặt biển hiệu, sắp xếp các trang thiết bị, cơ sở vật chất tại BPMC đảm bảo theo đúng quy định. Việc công khai, rà soát và bổ sung danh mục giải quyết TTHC được cán bộ chuyên môn từng lĩnh vực thực hiện thường xuyên, liên tục đảm bảo các văn bản, thủ tục được cập nhật kịp thời đúng quy định.

Các TTHC được niêm yết công khai tại BPMC - UBND xã Vật Lại

Để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ hiệu quả trong công tác CCHC cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; UBND xã thường xuyênbổ sung cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động cho BPMC, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ công chức nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo thuận lợi nhất cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường giáo dục và tuyên truyền về nhận thức, tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính tại BPMC.

Đặc biệt, công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng tháng được UBND xã Vật Lại thực hiện công khai, minh bạch, nghiêm túc, không chỉ dựa trên năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà còn trên cơ sở phản ánh của tổ chức, người dân về tinh thần, thái độ khi làm việc. Chị Đỗ Vân Anh - Thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại người đến giao dịch tại BPMC xã Vật Lại chia sẻ: Tôi thấy đội ngũ cán bộ, công chức tại BPMC xã Vật Lại rất nhiệt tình; cơ sở vật chất tại đây khang trang, sạch đẹp, các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai, khoa học. Tôi cần thủ tục gì đều có thể tra cứu, chỗ nào không rõ tôi có thể hỏi thêm cán bộ, công chức làm việc tại đây. Các anh, chị rất tận tình, trách nhiệm, các hồ sơ của tôi được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện.

Người dân đến giải quyết TTHC tại BPMC - UBND xã Vật Lại

Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC tại địa phương, Chủ tịch UBND xã ông Phùng Quốc Phi cho biết thêm: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Thành phố, UBND huyện và kết quả đạt được trong công tác CCHC những năm qua, cũng như những tôn tại cần khắc phục, thời gian tới UBND xã Vật Lại tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, đặc biệt là việc nâng cao hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức tại BPMC trong việc tiếp nhận hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phấn đấu số thủ tục hành chính được giải quyết bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chiếm 30% tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận.Chỉ đạo quyết liệt trongthực hiện các lĩnh vực cụ thể như nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản, tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, quy định và phân công rõ chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức; Nghiêm túc trong việc lập kế hoạch theo tuần, theo tháng và đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, quy chế làm việc của cán bộ công chức; thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành; công khai niêm yết các bộ thủ tục đã được cấp có thẩm quyền ban hành; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng cán bộ, công chức…; Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về hoạt động giải quyết TTHC của UBND xã Vật Lại.

Phát huy những kết quả đạt được, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức; Hy vọng rằng, năm 2021 và những năm tới đây công tác cải cách hành chính của xã Vật Lại tiếp tục có nhiều chuyển biến góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Lê Phượng

Thông kê truy cập

Đang online: 2537
Lượt truy cập trong tuần: 96970
Lượt truy cập trong tháng: 498941
Lượt truy cập trong năm: 6268664
Tổng số truy cập: 53498555

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang