ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

Xã Vân Hòa
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:06  | Lượt xem: 84550

Xã Vân Hòa

XÃ VÂN HÒA

1. Đặc điểm chung:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Vân Hòa là một xã miền núi cách trung tâm huyện Ba Vì khoảng 20km. Phía Bắc giáp xã Tản Lĩnh; Phía Đông giáp xã Kim Sơn thị xã Sơn Tây; Phía Tây giáp Vườn Quốc Gia Ba Vì; Phía Nam giáp xã Yên Bài. Tổng số diện tích đất tự nhiên: 3.290,98 ha.

Toàn xã có 14 thôn, gồm các thôn: Bặn, Mồ Đồi, Đồng Chay, Việt Hòa, Xuân Hòa, Hòa Trung, Bơn, Rùa, Xoan, Nghe, Đa Cuống, Bơn, Muồng Voi, Muồng Cháu, Muồng Phú Vàng.

Dân số: Năm 2017 có 2.994 hộ dân với 12.084 nhân khẩu. Có 2 dân tộc sinh sống chủ yếu là Kinh, Mường và một số ít dân tộc khác cùng chung sống hòa thuận. Tỷ lệ người dân tộc trong toàn xã khoảng 48%.

- Hoạt động kinh tế: Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, là địa phương có tiềm năng và ưu thế phát triển kinh tế là du lịch và chăn nuôi bò sữa. Có 05 doanh nghiệp và một số doanh nghiệp du lịch đóng trên địa bàn xã.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã: Thôn Bặn, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 02433.969.138

- Email công vụ: xvh_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo:

TT Chức danh Họ và tên SĐT di động
1 Bí thư Đảng ủy Đinh Thị Bích Hảo 0989. 856.022
2 PBT Đảng ủy Hoàng Chiến Thắng 035.234.1978
3 Chủ tịch HĐND  Hoàng Chiến Thắng 035.234.1978
4 Chủ tịch UBND  Nguyễn Phi Long 0984.307.688
5 Chủ tịch UBMTTQ Nguyễn Văn Cường 037.232.1976
6 PCT HĐND  Hoàng Thị Minh Quyền  039.524.4268
7 PCT UBND xã Nguyễn Thị Ngọc Hà  0983.475.026
8 PCT UBND xã Chu Mạnh Huy 0987.319.336
9 Trưởng Công an Phạm Quang Đạt 0987.396.666
10 Chỉ huy trưởng Quân sự  Nguyễn Đình Lượng 0946.019.081
11 Văn phòng - Thống kê Hoàng Huyền Thương 0976.09.7447