ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

Xã Vân Hòa
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:06  | Lượt xem: 48543

Xã Vân Hòa

XÃ VÂN HÒA

1. Đặc điểm chung:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Vân Hòa là một xã miền núi cách trung tâm huyện Ba Vì khoảng 20km. Phía Bắc giáp xã Tản Lĩnh; Phía Đông giáp xã Kim Sơn thị xã Sơn Tây; Phía Tây giáp Vườn Quốc Gia Ba Vì; Phía Nam giáp xã Yên Bài. Tổng số diện tích đất tự nhiên: 3.290,98 ha.

Toàn xã có 14 thôn, gồm các thôn: Bặn, Mồ Đồi, Đồng Chay, Việt Hòa, Xuân Hòa, Hòa Trung, Bơn, Rùa, Xoan, Nghe, Đa Cuống, Bơn, Muồng Voi, Muồng Cháu, Muồng Phú Vàng.

Dân số: Năm 2017 có 2.994 hộ dân với 12.084 nhân khẩu. Có 2 dân tộc sinh sống chủ yếu là Kinh, Mường và một số ít dân tộc khác cùng chung sống hòa thuận. Tỷ lệ người dân tộc trong toàn xã khoảng 48%.

- Hoạt động kinh tế: Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, là địa phương có tiềm năng và ưu thế phát triển kinh tế là du lịch và chăn nuôi bò sữa. Có 05 doanh nghiệp và một số doanh nghiệp du lịch đóng trên địa bàn xã.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã: Thôn Bặn, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 02433.969.138

- Email công vụ: xvh_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cá nhân

1

Hoàng Chiến Thắng

PBT Đảng ủy, CT HĐND

01652.341.978

2

Nguyễn Phi Long

Chủ tịch UBND xã

0984.307.688

3

Nguyễn Gia Tuệ

PCT HĐND xã

0988.561.566

4

Nguyễn Thị Ngọc Hà

PCT UBND xã

0983.475.026

5

Nguyễn Duy Ước

PCT UBND xã

0975.237.668

6

Nguyễn Văn Cường

PCT UB MTTQ

01672.231.976

7

Nguyễn Văn Hòa

Trưởng Công an xã

0975.904.988

8

Nguyễn Đình Lượng

Chỉ huy trưởng Quân sự

0946.019.081

9

Hoàng Huyền Thương

Văn phòng - thống kê

0976.09.7447