ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ VẠN THẮNG
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:57  | Lượt xem: 22151

XÃ VẠN THẮNG

XÃ VẠN THẮNG

1. Đặc điểm chung:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Xã Vạn Thắng là xã vùng đồng bằng, cách trung tâm huyện Ba Vì khoảng 7km về hướng Bắc. Địa giới hành chính giáp với các xã Phú Đông, Đồng Thái, Tản Hồng, Cổ Đô, Phú Phương. Có đường tỉnh lộ 411A, 411B chạy qua địa bàn. Tổng diện tích tự nhiên 999,65 ha, diện tích đất nông nghiệp 689,97ha.

Dân số năm 2017: Tổng số trên 16.000 người.

Toàn xã có 07 thôn, gồm các thôn: Quang Ngọc, La Xuyên, Mai Trai, Hậu Trạch, Nhuận Trạch, Tuấn Xuyên, Chợ Mơ.

- Đặc điểm kinh tế: Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, có 04 HTX Nông nghiệp và 02 HTX Thủy sản. Tiềm năng phát triển kinh tế là phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã: Thôn Mai Trai, xã Vạn Thằng, huyện Ba Vì.

- Số điện thoại: 02433.625.957

- Email công vụ: xvt_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT cá nhân

Email

1

Lê Văn Ninh

BT Đảng ủy

0978299755

 

2

Đào Văn Yên

CT HĐND

0976405368

 

3

Nguyễn Thị Thu

PCT HĐND

0977288945

 

4

Phùng Văn Điền

CT UBND xã

0986490711

 

5

Lê Xuân Phú

PCT UBND xã

0395472586

 

6

Trần Minh Khôi

PCT UBND xã

0384162709

 

7

Đặng Ngọc Nam

Trưởng Công an

0377557522

 

8

Vũ Văn Thùy

CHP QS – quyền trưởng

0972810956

 

9

Chu T Thúy Hiền

VP UBND xã

0365301923

 

10

Ngô Thị Hồng Luấn

VP UBND xã

0973853877