ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

Xã Vật Lại
Ngày đăng 11/07/2018 | 20:54  | Lượt xem: 55277

Xã Vật Lại

XÃ VẬT LẠI

1. Đặc điểm chung:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Xã Vật Lại là một xã nằm ở phía Tây huyện Ba Vì, cách trung tâm huyện khoảng 1,5km về phía Tây. Ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp TT Tây Đằng; Phía Đông Nam giáp xã Thụy An

+ Phía Tây giáp xã Phú Sơn

+ Phía Nam giáp xã Cẩm Lĩnh

+ Phía Bắc giáp xã Đồng Thái.

Diện tích tự nhiên của xã là: 1.443,05ha

Dân số năm 2017, tổng số có 2.934 hộ dân với 14.553 nhân khẩu.

Toàn xã có 07 thôn, gồm các thôn: Vật Lại 1, Vật Lại 2, Vật Lại 3, Yên Bồ, Vật Phụ, Tân Phú Mỹ, Vật Yên.

- Đặc điểm kinh tế: Hoạt động kinh tế chủ yếu của xã Vật Lại là sản xuất nông nghiệp.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ trụ sở Đảng ủy, HĐND &UBND xã: Thôn Vật Lại 3, xã Vật Lại, huyện Ba Vì.

- Số điện thoại: 02433.863.400

- Email công vụ: xvl_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo:

STT

HỌ vÀ tÊn

ChỨc vỤ

SỐ ĐT

Email

01

Đặng Tiến Hữu

Bí thư Đảng ủy

0979121973

 

02

Phùng Tiến Tịnh

Phó Bí thư ĐU, CT HĐND

0364052285

 

03

Phùng Quốc Phi

Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND

0982865275

 

04

Trần Minh Chiến

Phó CT HĐND

0984083448

 

05

Phùng Huy Kiên

PCT UBND

0917413888

 

06

Phùng Kim Chung

PCT UBND

0382724089

 

07

Chu Trọng Luận

CT UB MTTQ

0934658062

 

08

Chu Đức Khanh

Trưởng Công an

0914368952

 

09

Đỗ Đình Quyết

Chỉ huy trưởng QS

0969061782

 

10

Nguyễn Thị Liên

Văn phòng – thống kê

0984267212