ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần thứ 38 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 17/09/2018 | 08:30  | Lượt xem: 55
Lịch công tác tuần thứ 38 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 37 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 10/09/2018 | 08:25  | Lượt xem: 56
Lịch công tác tuần thứ 37 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 36 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 04/09/2018 | 08:15  | Lượt xem: 52
Lịch công tác tuần thứ 36 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 35 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 27/08/2018 | 08:20  | Lượt xem: 100
Lịch công tác tuần thứ 35 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 34 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 20/08/2018 | 11:32  | Lượt xem: 70
Lịch công tác tuần thứ 33 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 33 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 13/08/2018 | 08:53  | Lượt xem: 77
Lịch công tác tuần thứ 33 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 32 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 06/08/2018 | 08:22  | Lượt xem: 80
Lịch công tác tuần thứ 32 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 31 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 30/07/2018 | 09:15  | Lượt xem: 74
Lịch công tác tuần thứ 31 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 30 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 23/07/2018 | 10:18  | Lượt xem: 80
Lịch công tác tuần thứ 30 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 29 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 16/07/2018 | 10:15  | Lượt xem: 95
Lịch công tác tuần thứ 29 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 28 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 09/07/2018 | 10:58  | Lượt xem: 56
Lịch công tác tuần thứ 28 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 28 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 09/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 2
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 27 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 02/07/2018 | 10:58  | Lượt xem: 53
Lịch công tác tuần thứ 27 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 7 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 27 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 02/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 2
Download  tại đây

Lịch công tác tuần thứ 26 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 25/06/2018 | 10:57  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần thứ 26 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 2325
Total visited: 2309019