ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần thứ 29 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 16/07/2018 | 10:15  | Lượt xem: 52
Lịch công tác tuần thứ 29 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 28 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 09/07/2018 | 10:58  | Lượt xem: 14
Lịch công tác tuần thứ 28 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 27 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 02/07/2018 | 10:58  | Lượt xem: 5
Lịch công tác tuần thứ 27 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 7 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 26 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 25/06/2018 | 10:57  | Lượt xem: 2
Lịch công tác tuần thứ 26 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 25 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 18/06/2018 | 10:56  | Lượt xem: 3
Lịch công tác tuần thứ 25 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 24 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 11/06/2018 | 10:55  | Lượt xem: 2
Lịch công tác tuần thứ 24 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 23 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 04/06/2018 | 10:54  | Lượt xem: 2
Lịch công tác tuần thứ 23 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 22 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 28/05/2018 | 10:52  | Lượt xem: 2
Lịch công tác tuần thứ 22 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 28/5 đến ngày 02/6 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 21 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 21/05/2018 | 10:51  | Lượt xem: 5
Lịch công tác tuần thứ 21 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 20 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 14/05/2018 | 10:50  | Lượt xem: 3
Lịch công tác tuần thứ 20 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 19 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Publish date 07/05/2018 | 10:47  | Lượt xem: 2
Lịch công tác tuần thứ 19 của Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 808
Total visited: 1187910