LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND

Lịch công tác tuần thứ 46 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 12/11/2018 | 11:08  | Lượt xem: 33
Download tại đây

Lịch công tác tuần thứ 45 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 05/11/2018 | 07:50  | Lượt xem: 71
Lịch công tác tuần thứ 45 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 44 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 29/10/2018 | 07:30  | Lượt xem: 66
Lịch công tác tuần thứ 44 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 43 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 22/10/2018 | 08:57  | Lượt xem: 75
Lịch công tác tuần thứ 43 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 42 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 15/10/2018 | 09:01  | Lượt xem: 68
Lịch công tác tuần thứ 42 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 41 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 08/10/2018 | 08:30  | Lượt xem: 80
Lịch công tác tuần thứ 41 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 40 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 01/10/2018 | 09:13  | Lượt xem: 79
Lịch công tác tuần thứ 40 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 39 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 24/09/2018 | 09:33  | Lượt xem: 63
Lịch công tác tuần thứ 39 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 38 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 17/09/2018 | 08:30  | Lượt xem: 77
Lịch công tác tuần thứ 38 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 37 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 10/09/2018 | 08:25  | Lượt xem: 74
Lịch công tác tuần thứ 37 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 36 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 04/09/2018 | 08:15  | Lượt xem: 69
Lịch công tác tuần thứ 36 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 35 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 27/08/2018 | 08:20  | Lượt xem: 125
Lịch công tác tuần thứ 35 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 34 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 20/08/2018 | 11:32  | Lượt xem: 100
Lịch công tác tuần thứ 33 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 33 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 13/08/2018 | 08:53  | Lượt xem: 96
Lịch công tác tuần thứ 33 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 32 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:22  | Lượt xem: 99
Lịch công tác tuần thứ 32 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 31 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 30/07/2018 | 09:15  | Lượt xem: 107
Lịch công tác tuần thứ 31 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 30 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 23/07/2018 | 10:18  | Lượt xem: 98
Lịch công tác tuần thứ 30 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 29 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 16/07/2018 | 10:15  | Lượt xem: 117
Lịch công tác tuần thứ 29 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Lịch công tác tuần thứ 28 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 09/07/2018 | 10:58  | Lượt xem: 80
Lịch công tác tuần thứ 28 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì - Từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018

Lịch công tác tuần thứ 28 của lãnh đạo UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 09/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 20
Download  tại đây

Thông kê truy cập

Đang online: 169
Tổng số truy cập: 2652095

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh