ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Quản lý thị trường
Ngày đăng 11/07/2018 | 11:03  | Lượt xem: 2834

Quản lý thị trường

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 18

  Email: doiqltt18bavi@gmail.com

 

  Điện thoại CQ: 0433.563.353

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thanh Chương Đội trưởng 0433863353 0978163568
2 Đỗ Thị Thu Hà Phó đội trưởng 0433863353 0979347030