ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

Ngày đăng 11/07/2018 | 03:03  | Lượt xem: 16548
TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ngày đăng 11/07/2018 | 04:58  | Lượt xem: 31418
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BA VÌ

Ngày đăng 11/07/2018 | 05:01  | Lượt xem: 76868
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BA VÌ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BA VÌ

Ngày đăng 20/08/2019 | 09:00  | Lượt xem: 18616
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BA VÌ I . Vị trí , chức năng Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân và con dấu...

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BA VÌ

Ngày đăng 19/01/2024 | 10:30  | Lượt xem: 235
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BA VÌ