ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

Ngày đăng 11/07/2018 | 03:03  | Lượt xem: 16178
TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ngày đăng 11/07/2018 | 04:58  | Lượt xem: 29943
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BA VÌ

Ngày đăng 11/07/2018 | 05:01  | Lượt xem: 76418
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BA VÌ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BA VÌ

Ngày đăng 20/08/2019 | 09:00  | Lượt xem: 17963
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BA VÌ I . Vị trí , chức năng Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân và con dấu...