ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:31  | Lượt xem: 92691
THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG

XÃ BA TRẠI

Ngày đăng 11/07/2018 | 07:23  | Lượt xem: 101500
XÃ BA TRẠI

XÃ BA VÌ

Ngày đăng 11/07/2018 | 07:55  | Lượt xem: 85143
XÃ BA VÌ

XÃ CẨM LĨNH

Ngày đăng 16/10/2019 | 02:00  | Lượt xem: 94098
XÃ CẨM LĨNH

XÃ CAM THƯỢNG

Ngày đăng 16/10/2019 | 02:00  | Lượt xem: 66144
XÃ CAM THƯỢNG

XÃ CHÂU SƠN

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:37  | Lượt xem: 110505
XÃ CHÂU SƠN

XÃ CHU MINH

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:41  | Lượt xem: 90228
XÃ CHU MINH

XÃ CỔ ĐÔ

Ngày đăng 16/10/2019 | 02:00  | Lượt xem: 98861
XÃ CỔ ĐÔ 1. Đặc điểm chung: - Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư: + Vị trí địa lý: Là xã thuộc vùng ven sông Hồng, tiếp giáp giữa vùng đồi gò và vùng đồng bằng với 5 km chiều dài...

Xã Khánh Thượng

Ngày đăng 11/07/2018 | 07:39  | Lượt xem: 94529
Xã Khánh Thượng

XÃ MINH CHÂU

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:38  | Lượt xem: 92161
XÃ MINH CHÂU

XÃ MINH QUANG

Ngày đăng 11/07/2018 | 07:17  | Lượt xem: 90108
XÃ MINH QUANG

XÃ PHONG VÂN

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:35  | Lượt xem: 53021
XÃ PHONG VÂN

XÃ PHÚ CHÂU

Ngày đăng 16/10/2019 | 03:00  | Lượt xem: 85331
XÃ PHÚ CHÂU

XÃ PHÚ CƯỜNG

Ngày đăng 11/07/2018 | 10:14  | Lượt xem: 107265
XÃ PHÚ CƯỜNG

Xã Phú Phương

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:10  | Lượt xem: 102629
Xã Phú Phương

XÃ PHÚ SƠN

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:34  | Lượt xem: 121895
XÃ PHÚ SƠN

Xã Phú Đông

Ngày đăng 11/07/2018 | 07:12  | Lượt xem: 65021
Xã Phú Đông

XÃ SƠN ĐÀ

Ngày đăng 11/07/2018 | 07:32  | Lượt xem: 79146
XÃ SƠN ĐÀ

XÃ TẢN HỒNG

Ngày đăng 16/10/2019 | 12:00  | Lượt xem: 73689
XÃ TẢN HỒNG

XÃ TẢN LĨNH

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:09  | Lượt xem: 96683
XÃ TẢN LĨNH

XÃ THÁI HÒA

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:29  | Lượt xem: 81446
XÃ THÁI HÒA

XÃ THUẦN MỸ

Ngày đăng 11/07/2018 | 07:28  | Lượt xem: 98755
XÃ THUẦN MỸ

Xã Thụy An

Ngày đăng 09/03/2022 | 09:52  | Lượt xem: 3533
1. Đặc điểm chung: - Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư: Thụy An là một xã vùng đồi gò trung du, cách trung tâm huyện Ba Vì 6 km về phía nam, trải dài gần 6km theo tỉnh lộ 413 và cách trung...

XÃ TIÊN PHONG

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:24  | Lượt xem: 62061
XÃ TIÊN PHONG

XÃ TÒNG BẠT

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:25  | Lượt xem: 67374
XÃ TÒNG BẠT

Xã Vân Hòa

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:06  | Lượt xem: 82395
Xã Vân Hòa

XÃ VẠN THẮNG

Ngày đăng 11/07/2018 | 07:57  | Lượt xem: 58612
XÃ VẠN THẮNG

Xã Vật Lại

Ngày đăng 11/07/2018 | 08:54  | Lượt xem: 96849
Xã Vật Lại

Xã Yên Bài

Ngày đăng 11/07/2018 | 08:52  | Lượt xem: 96884
Xã Yên Bài

XÃ ĐÔNG QUANG

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:36  | Lượt xem: 75090
XÃ ĐÔNG QUANG

XÃ ĐỒNG THÁI

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:18  | Lượt xem: 61653
XÃ ĐỒNG THÁI