ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

Xã Yên Bài
Ngày đăng 11/07/2018 | 20:52  | Lượt xem: 62389

Xã Yên Bài

XÃ YÊN BÀI

1. Đặc điểm chung:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

+ Yên Bài là một xã miền núi nằm phía Nam của huyện Ba Vì. Phía Đông giáp xã Sơn Đông, TX Sơn Tây và xã Yên Bình huyện Thạch Thất; phía Tây giáp với xã Vân Hòa, huyện Ba Vì; phía Nam giáp xã Yên Trung huyện Thạch Thất; phía Bắc giáp xã Kim Sơn - TX Sơn Tây. Tổng diện tích tự nhiên 3644,9ha.

+ Năm 2017: Tổng số 1827 hộ với 7.436 nhân khẩu.

+ Toàn xã có 08 thôn gồm các thôn: Mít Mái, Quýt, Chóng, Bài, Muỗi, Việt Yên, Phú Yên, Quảng Phúc.

+ Trên địa bàn xã có 05 đơn vị quân đội đóng quân, 03 cơ sở cai nghiện và 01 trung tâm nuôi dưỡng và điều trị chăm sóc nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin. Có 06 trường học (3 cấp).

- Hoạt động kinh tế: Là một xã miền núi thuần nông nên đời sống của nhân dân nói chung còn gặp rất nhiều khó khăn, 80% người dân sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Xã có 01 làng nghề truyền thống (chè Phú Yên). Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,8%, hộ cận nghèo chiếm 5,69%.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Yên Bài: Thôn Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

- Email công vụ: xyb_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo:

TT

HỌ vÀ tÊn

ChỨc vỤ

SỐ ĐT

Email

1

Nguyễn Việt Giao

HUV, Bí thư ĐU xã

0915442477

 

2

Hoàng Thanh Kỳ

Chủ tịch HĐND 0986231139  

3

Nguyễn Văn Lập

Phó BT Đảng ủy

0982308580

 

4

Nguyễn Đăng Bảy

Phó Chủ tịch HĐND

0976951573

 

5

Nguyễn Xuân Chiến

Chủ tịch UBND

0912415506

 

6

Nguyễn Quốc Huy

Phó Chủ tịch UBND

0966894266

 

7

Nguyễn Ngọc Ký

Chủ tịch UB MTTQ

0977453113

 

8

Hoàng Công Thức

Trưởng Công an

0912807886

 

9

Bạch Đăng Hoàng

Phó CH trưởng QS

0982715026

 

10

Nguyễn Ngọc Tú

Công chức VP - TK

0963187783

 

11

Hoàng Thái Sơn

Công chức VP - TK

01689541782