ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ THÁI HÒA
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:29  | Lượt xem: 30905

XÃ THÁI HÒA

XÃ THÁI HÒA

1. Đặc điểm chung:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Thái Hòa là xã nằm ở vị trí địa lý về phía Tây bắc, phía Đông giáp với xã Đồng Thái, phía Tây giáp sông Đà, tỉnh Phú Thọ, phía Bắc giáp xã Phú Đông và Phong Vân và phía Nam giáp xã Phú Sơn. Tổng diện tích tự nhiên  562,58 ha.

Dân số năm 2017, tổng số có 2.237  hộ gia đình với 8.169 nhân khẩu số người trong độ tuổi lao động trên 4.600, chiếm 51,75% dân số.

Toàn xã có 6 thôn, gồm: Thôn Chu Mật, Cộng Hòa, Thuận An, Phú An, Trung Hà, Phú Nhiêu.

- Đặc điểm kinh tế:

Năm 2017 tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 270.77 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Nhóm ngành nông, lâm nghiệp chiếm 42,98%, dịch vụ, thương mại chiếm 25,3%, Công nghiệp, xây dựng chiếm 31,8%.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã: Thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa.

- Số điện thoại: 02433.625.327

- Email công vụ: xthaihoa_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email công vụ

1

Lê Hào Quang

Bí thư ĐU

0979546339

lehaoquang_hdndbavi@hanoi.gov.vn

2

Phùng Văn Quang

PBT-CT HĐND

0983454996

phungvanquang_hdndbavi@hanoi.gov.vn

3

Chu Ngọc Túy

PCTHĐND

01688403932

 

4

Trần Lê Minh

PBT-CT UBND

0987871070

tranleminh­_bavi@hanoi.gov.vn

5

Phùng Đình Tuấn

PCT UBND

0983964228

 

6

Chu Bá Xuân

CTUBMTTQ

01686988879

 

7

Chu Ngọc Bình

Trưởng CA

0974455786

 

8

Phùng Văn Ánh

CHT QS

0973699459

 

9

Nguyễn Thị Hằng

VP-TK

0974561085

xthaihoa_bavi@hanoi.gov.vn

10

Chu Quang Trung

VP-TK

0983809893