ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ TẢN HỒNG
Ngày đăng 16/10/2019 | 14:00  | Lượt xem: 18468

XÃ TẢN HỒNG

XÃ TẢN HỒNG

  1. 1. Đặc điểm chung:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Tản Hồng là một xã đồng bằng nằm ở phía bắc Huyện Ba Vì, phía Tây giáp xã Vạn Thắng, Phía  Nam giáp xã Châu Sơn, Phía Bắc giáp xã Phú Cường, có tổng diện tích tự nhiên là 8,8 km2, trong đó có 283,74 ha diện tích sản xuất nông nghiệp.

Dân số năm 2017: Tổng số có 3.533 hộ với 13.773 nhân khẩu.

Toàn xã có 6 thôn, gồm: La Thượng, La Phẩm, La Thiện, Vân Sa 1, Vân Sa 2, Vân Sa 3.

- Đặc điểm kinh tế:

Hoạt động kinh tế chủ yếu trên địa bàn xã là thương mại dịch vụ và công nghiệp xây dựng; Đảng bộ xã đã chỉ đạo xây dựng mô hình kinh tế mới, nhiều mô hình đã được nhân rộng, tiêu biểu như mô hình nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu với diện tích 10.000 m2 vừa tạo công ăn, việc làm cho nhiều người lao động, vừa cung cấp thực phẩm cũng như rau sạch cho địa phương và các vùng lân cận. Ngoài ra trên địa bàn xã còn có mô hình phát triển nghề truyền thống gỗ và sản xuất đồ gỗ. Hiện trên địa bàn toàn xã có trên 100 xưởng mộc, mỗi xưởng có từ 3 đến 5 lao động, thu nhập bình quân đạt 760 triệu/xưởng/năm.

  1. 2. Thông tin liên hệ:
  • - Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã: Thôn La Thiện, xã Tản Hồng.
  • - Số điện thoại: 02433 625 301
  • - Email công vụ: xtanhong_bavi @hanoi.gov.vn
  1. 3. Danh sách lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email công vụ

1

Lê Văn Kính

BTĐU-CTHĐND

0168 962 2396

duxtanhong_hubavi@hanoi.gov.vn

2 Phương Văn Liểu PBT TT ĐU 0988 978 964 Phuongvanlieu_bavi@hanoi.gov.vn

3

Hoàng Minh Sơn

PBT ĐU - CT UBND

0988 794 594

 

4

Nguyễn Văn Hồng

PCTHĐND

0168 970 0974

 

5

Lê Ngọc Đức

PCTUBND

0986 256 051

 

6

Phương Minh Tuân

PCT UBND

0943 841 968

 

7

 

Lê Thị Nguyệt

CT MTTQ

0976 125 693

 

8

Vũ Văn Hạnh

CHTQS

0987 358 966

 

9

Đặng Thế Hưng

TCA

0964 094 468

 

10

Chu Thị Diễm Hằng

VP-TK

0986 897 473