ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ PHONG VÂN
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:35  | Lượt xem: 53857

XÃ PHONG VÂN

XÃ PHONG VÂN

1. Đặc điểm chung:

  • Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Xã Phong Vân là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2015; Xã có truyền thống hiếu học.

Vị trí địa lý: Xã Phong Vân là xã thuộc vùng bán sơn địa của huyện Ba Vì, phía Đông giáp thôn Đồng Phú, xã Phú Đông; phía Tây giáp Sông Đà; phía Nam giáp thôn Phú An, xã Thái Hòa; phía Bắc giáp thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô; tổng diện tích đất tự nhiên 480,54ha.

Dân số năm 2017: tổng số có 1884 hộ, 7.646 nhân khẩu.

Toàn xã có 04 thôn, gồm: Vân Hội, Tân Phong 1; Tân Phong 2; Tân Phong 3.

  • Đặc điểm kinh tế:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của nhân dân xã Phong Vân dựa vào sản xuất nông nghiệp kết hợp với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như vận tải đường sông, chế biến nông lâm sản và nghề thủ công đan lát; những tiềm năng, ưu thế để phát triển kinh tế - xã hội là kinh doanh, dịch vụ và thủ công đan lát.

  1. 2. Thông tin liên hệ:
  • - Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã: Thôn Tân Phong 1, xã Phong Vân.
  • - Số điện thoại: 02433.625.165
  • - Email công vụ: xpv_bavi @hanoi.gov.vn
  1. 3. Danh sách lãnh đạo:

STT

Chức danh

Họ và tên

SĐT

1

Bí thư Đảng ủy

Khổng Minh Chiến

0966.040.804

2

PBT TTĐU - CT.HĐND

Vũ Thị Quyên

0365.668.468

3

PBT ĐU - CT.UBND

Nguyễn Huy Hoàng

0989.895.616

4

CT. UB MTTQ

Nguyễn Thị Thanh

0963.735.078

5

PCT. HĐND

Đào Thị Hồng Thanh

0364.296.023

6

PCT.UBND

Đào Văn Thưởng

0984.952.899

7

PCT.UBND

Bùi Thị Tính

0971.126.545

8

Trưởng CA

Nguyễn Mạnh Phan

0939.111.185

9

CHT Quân sự

Lê Văn Đông

0984.350.236

10

Văn phòng - VT

Bùi Thị Mỹ Hạnh

0988.470.697