ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ PHONG VÂN
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:35  | Lượt xem: 48487

XÃ PHONG VÂN

XÃ PHONG VÂN

1. Đặc điểm chung:

  • Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Xã Phong Vân là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2015; Xã có truyền thống hiếu học.

Vị trí địa lý: Xã Phong Vân là xã thuộc vùng bán sơn địa của huyện Ba Vì, phía Đông giáp thôn Đồng Phú, xã Phú Đông; phía Tây giáp Sông Đà; phía Nam giáp thôn Phú An, xã Thái Hòa; phía Bắc giáp thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô; tổng diện tích đất tự nhiên 480,54ha.

Dân số năm 2017: tổng số có 1884 hộ, 7.646 nhân khẩu.

Toàn xã có 04 thôn, gồm: Vân Hội, Tân Phong 1; Tân Phong 2; Tân Phong 3.

  • Đặc điểm kinh tế:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của nhân dân xã Phong Vân dựa vào sản xuất nông nghiệp kết hợp với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như vận tải đường sông, chế biến nông lâm sản và nghề thủ công đan lát; những tiềm năng, ưu thế để phát triển kinh tế - xã hội là kinh doanh, dịch vụ và thủ công đan lát.

  1. 2. Thông tin liên hệ:
  • - Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã: Thôn Tân Phong 1, xã Phong Vân.
  • - Số điện thoại: 02433.625.165
  • - Email công vụ: xpv_bavi @hanoi.gov.vn
  1. 3. Danh sách lãnh đạo:
TT Chức danh Họ và tên SĐT di động
1 Bí thư Đảng ủy Khổng Minh Chiến 0966040804
2 Phó Bí thư Đảng ủy, CT HĐND Vũ Thị Quyên 0365668468
3 Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND Nguyễn Huy Hoàng 0989895616
4 Chủ tịch UBMTTQ Nguyễn Thị Thanh 0963735078
5 Phó Chủ tịch HĐND Bùi Thị Tính 0971126545
6 Phó Chủ tịch UBND Đào Văn Thưởng 0984952899
7 Trưởng Công an Nguyễn Mạnh Phan 0939111185
8 Chỉ huy trưởng Quân sự Lê Văn Đông 0984350236
9 Văn phòng – Văn thư Bùi Thị Mỹ Hạnh 0988470697