ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ PHONG VÂN
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:35  | Lượt xem: 19322

XÃ PHONG VÂN

XÃ PHONG VÂN

1. Đặc điểm chung:

  • Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

Xã Phong Vân là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2015; Xã có truyền thống hiếu học.

Vị trí địa lý: Xã Phong Vân là xã thuộc vùng bán sơn địa của huyện Ba Vì, phía Đông giáp thôn Đồng Phú, xã Phú Đông; phía Tây giáp Sông Đà; phía Nam giáp thôn Phú An, xã Thái Hòa; phía Bắc giáp thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô; tổng diện tích đất tự nhiên 480,54ha.

Dân số năm 2017: tổng số có 1884 hộ, 7.646 nhân khẩu.

Toàn xã có 04 thôn, gồm: Vân Hội, Tân Phong 1; Tân Phong 2; Tân Phong 3.

  • Đặc điểm kinh tế:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của nhân dân xã Phong Vân dựa vào sản xuất nông nghiệp kết hợp với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như vận tải đường sông, chế biến nông lâm sản và nghề thủ công đan lát; những tiềm năng, ưu thế để phát triển kinh tế - xã hội là kinh doanh, dịch vụ và thủ công đan lát.

  1. 2. Thông tin liên hệ:
  • - Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã: Thôn Tân Phong 1, xã Phong Vân.
  • - Số điện thoại: 02433.625.165
  • - Email công vụ: xpv_bavi @hanoi.gov.vn
  1. 3. Danh sách lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cá nhân

Email công vụ

1

Khổng Minh Chiến

Bí thư Đảng ủy

0966040804

 

2

Vũ Thị Quyên

Phó Bí thư ĐU-CT HĐND

0166 566 8468

vuthiquyen_hdndbavi@hanoi.gov.vn

3

Bùi Thị Tính

Phó CT HĐND

0971 126 545

 

4

Nguyễn Huy Hoàng

PBTĐU-

CT UBND

0989 895 616

nguyenhuyhoang_bavi@hanoi.gov.vn

5

Đào Văn Thưởng

Phó CT UBND

0984 952 899

 

6

Ngô Như Lâm

Chủ tịch MTTQ

0962 154 526

 

7

Lê Mạnh Hùng

Trưởng công an

0976 820 231

 

8

Lê Văn Đông

Chỉ huy trưởng quân sự

0964 350 236

 

9

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Văn phòng – thống kê

0988 470 697