ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ ĐỒNG THÁI
Ngày đăng 11/07/2018 | 21:18  | Lượt xem: 55947

XÃ ĐỒNG THÁI

XÃ ĐỒNG THÁI

1. Đặc điểm chung:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

+ Vị trí địa lý: Xã Đồng Thái có vị trí địa lý nằm ở phía Tây Bắc huyện Ba Vì, phía Đông giáp các xã Phú Châu và Phú Phương; phía Tây giáp các xã Phú Sơn và Thái Hòa; phía Nam giáp xã Vật Lại, phía Bắc giáp xã Vạn Thắng. Tổng diện tích đất tự nhiên 824.3ha.

+ Đặc điểm dân cư: Toàn xã có 3.197 hộ dân với dân số 14.165 nhân khẩu. Xã có 4 thôn: Tri Lai, Đồng Bảng, Tăng Cấu, Thái Bình.

- Đặc điểm kinh tế: Điều kiện phát triển kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Đặc biệt, vụ đông hàng năm sản xuất trồng cây khoai lang, hiện đã được công nhận Nhãn hiệu tập thể khoai lang Đồng Thái.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã: Thôn Tăng Cấu, xã Đồng Thái.

- Số điện thoại:

- Email công vụ: xdt_bavi@hanoi.gov.vn

3. Danh sách lãnh đạo:

TT Chức danh Họ và tên SĐT di động
1 Bí thư Đảng ủy Phùng Trần Ngọ 0987351809
2 Phó Bí thư Đảng ủy Phùng Văn Khải 0976520287
3 Chủ tịch HĐND Phùng Trần Ngọ 0987351809
4 Chủ tịch UBND Phùng Minh Quý 0392658482
5 Chủ tịch UBMTTQ Phùng Xuân Dũng 0973825382
6 Phó Chủ tịch HĐND Phùng Văn Khải 0976520287
7 Phó Chủ tịch UBND Phùng Quốc Nam 0334965217
8 Phó Chủ tịch UBND Chu Văn Minh 0962586458
9 Trưởng Công an Phùng Quang Nhiên 0913030716
10 Chỉ huy trưởng Quân sự Phùng Trần Sơn 0385318170
11 Văn phòng – Văn thư Nguyễn Thị Lê 0357163996