ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN

XÃ PHÚ CƯỜNG
Ngày đăng 11/07/2018 | 22:14  | Lượt xem: 102542

XÃ PHÚ CƯỜNG

XÃ PHÚ CƯỜNG

1. Đặc điểm chung:

- Điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư:

+ Vị trí địa lý: Là xã thuộc vùng đồng bằng, phía Đông giáp thôn La Thượng, xã Tản Hồng; phía Tây giáp thôn Viên Châu, xã Cổ Đô; phía Nam giáp thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng; phía Bắc giáp sông Hồng, tiếp phường Thọ Sơn, TP Việt Trì. Tổng diện tích đất tự nhiên 290,6ha.

+ Đặc điểm dân cư: Năm 2017, tổng số có 1672 hộ, 6432 nhân khẩu. Xã có 02 thôn, gồm: Thôn Phú Thịnh và thôn Thanh Chiểu.

- Đặc điểm kinh tế: Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, những tiềm năng, ưu thế đế phát triển kinh tế - xã hội là nông nghiệp, dịch vụ thương mại.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã: Thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì.         

- Email công vụ: Xphucuong_bavi@hanoi.gov.vn       

3. Danh sách lãnh đạo:

TT Chức danh Họ và tên SĐT di động
1 Bí thư Đảng ủy Lã Văn Loan 0975813896
2 Phó Bí thư Đảng ủy, CT HĐND Trương Quang Quý 0385171650
3 Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND Nguyễn Xuân Hiệu 0974082400
4 Chủ tịch UBMTTQ Nguyễn Đình Thường 0982226625
5 Phó Chủ tịch HĐND Hứa Xuân Thiện 0336497207
6 Phó Chủ tịch UBND Đỗ Quang Hiệp 0962777582
7 Trưởng Công an Nguyễn Việt Hùng 0977651385
8 Chỉ huy trưởng Quân sự Nguyễn Quốc Ân 0975601811
9 Văn phòng – Văn thư Phương Thị Huyền 0369487456