ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Viện kiểm sát
Ngày đăng 11/07/2018 | 11:01  | Lượt xem: 5921

Viện kiểm sát

 I. Chức năng:

           Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân thì Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Viện KSND thực hiện chức năng, nhiệm vụ bằng những công tác sau đây:

Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự.

Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân.

Kiểm sắt việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

          Viện KSND có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.

Viện KSND có trách nhiệm tiếp nhận các tin báo, tố giác về tội phạm do các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân chuyển đến.

II. Địa chỉ liên lạc:

- Email:                    vksbavi@gmail.com

 

- Danh sách cán bộ chủ chốt:

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Vương Thị Thanh Hương

Viện trưởng

0433863421

0943101269

2

Đặng Văn Út

Phó Viện trưởng

043386432

0986927748