BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
Ngày đăng 31/08/2020 | 17:58  | Lượt xem: 36840

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

I. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy những chủ trương về công tác dân vận; chuẩn bị, tham gia chuẩn bị các quyết định của Đảng về công tác dân vận; thẩm định các đề án về công tác dân vận trước khi trình cấp ủy; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác dân vận trong hệ thống chính trị (trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa).

- Hướng dẫn các cấp ủy, các tổ chức Đảng thực hiện các nghị quyết, chủ trương của cấp trên; hướng dẫn Ban dân vận cấp ủy cấp dưới về chuyên môn nghiệp vụ.

- Giúp cấp ủy kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận và những vấn đề liên quan công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Phối hợp với Ban tổ chức triển khai công tác tổ chức và cán bộ trong khối theo quy định của cấp ủy; đề xuất việc bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ trong khối thuộc diện cấp ủy quản lý, kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân vận; tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho cán bộ của hệ thống chính trị; tham gia công tác xây dựng Đảng ở các Đảng bộ cơ quan khối Dân vận.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan, nhất là các cơ quan trong khối các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin … về công tác dân vận ở địa phương.

II. Thông tin liên hệ:

1.      Email: bdv_hubavi@hanoi.gov.vn

2.      Điện thoại CQ:   02433.960.432

3.      Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

 Chức vụ

Điện thoại CQ

 Di động

1

Nguyễn Đức Thịnh

Trưởng ban

0433.863.506

0989381112
2 Ngô Thị Kim Quế Phó ban   0975943079
3 Nguyễn Chí Nguyện Phó ban   0912755565